Elever på Akademiet VGS Oslo
For deg som vil litt mer

Fagtilbudet på Akademiet VGS Oslo

Sjekk fagtilbudet vårt på Akademiet VGS Oslo.

Søk skoleplass

Vårt fagtilbud

Vi er stolte av å kunne tilby et stort utdanningstilbud på Akademiet VGS Oslo.

Vi tilbyr følgende utdanningsprogram:

 • Studiespesialisering med ulike fokusområder
 • Medier og kommunikasjon
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Påbygging til generell studiekompetanse

Studiespesialiserende linjer

Er du opptatt av lov og rett, nysgjerrig på hvordan hjernen fungerer og hvorfor folk er som de er? Da er dette linjen for deg! 

På juss- og psykologilinjen er vi opptatt av samspillet mellom samfunn og individ, og elevene får mulighet til å utforske hvordan vi lærer og hvorfor vi oppfører oss som vi gjør. Gjennom programfagene rettslære og psykologi blir elevene oppmerksomme på rettigheter og plikter, og de får innsikt i hvordan samfunnet reagerer når noen bryter lover eller normer. Fagene på linjen legger til rette for at elevene kan utforske juridiske og psykologiske problemstillinger – ved for eksempel å besøke ulike domstoler og følge rettssaker på nært hold. Det siste programfaget som tilbys på linjen er elevene med på å avgjøre*. 

Juss og psykologi danner et veldig godt grunnlag for deg som ønsker å studere etter videregående. Hos oss lærer du fag og tematikk som vil være relevant for deg, uavhengig av om du ønsker å studere til å bli jurist, psykolog eller andre akademiske samfunnsfag etter videregående. 

*Entreprenørskap og bedriftsutvikling tilbys inneværende skoleår som det tredje programfaget på linjen – etter elevenes eget ønske.

Programfag

 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling*
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2*
Timefordelingvg1vg2vg3
Norsk113113168
Naturfag140
Engelsk140
Fremmedspråk113113
Religion og etikk84
Samfunnskunnskap84
Geografi56
Historie56113
Kroppsøving565656
Matematikk 1P/1T140
Matematikk 2P84
Psykologi 1140
Psykologi 2140
Rettslære 1140
Rettslære 2140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2140
* Entreprenørskap og bedriftsutvikling tilbys inneværende skoleår som det tredje programfaget på linjen – etter elevenes eget ønske.

Er du opptatt av nyheter, samfunn og demokrati? Glad i mennesker og nysgjerrig på verden?

På internasjonal linje blir du bedre kjent med deg selv og andre. Du får økt forståelse for samfunnet du er en del av, samtidig som du lærer om andre kulturer. Du får en variert skoleuke der undervisningen like gjerne foregår på Stortinget, museer og ambassader, som i klasserommet. Undervisningen tar utgangspunkt i nyhetsbildet, og du deltar jevnlig på dagsaktuelle debatter og internasjonale arrangementer. 

Du får flere muligheter til å reise på studieturer, besøke vennskapsskoler og delta på internasjonale Erasmus+ prosjekter. Er du interessert i et helt skoleår på utveksling, tilbyr vi denne muligheten gjennom Akademiet Utveksling. Vi legger til rette for forsering av fag.

Internasjonal linje gir deg en grundig forberedelse til videre studier i Norge og utlandet. Arbeid med programfagene utvikler de språklige, kritiske og akademiske ferdighetene dine. Du får et godt grunnlag for å delta aktivt i samfunnsdebatten. Jevnlige besøk, aktiviteter og foredrag gir deg kunnskap om spennende studie- og jobbmuligheter med samfunnsfaglig eller internasjonal profil. Kunnskap og kompetanse til å forstå nasjonal og global utvikling er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer, som ulike departementer, konsulentbransjen, frivillige organisasjoner eller Forsvaret.

Programfag

 • Engelsk 1
 • Engelsk 2
 • Kommunikasjon og kultur 1
 • Kommunikasjon og kultur 3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
Timefordelingvg1vg2vg3
Norsk113113168
Naturfag140
Engelsk140
Fremmedspråk113113
Religion og etikk84
Samfunnskunnskap84
Geografi56
Historie56113
Kroppsøving565656
Matematikk 1P/1T140
Matematikk 2P84
Engelsk 1**140
Engelsk 2140***
Kommunikasjon og kultur 1140
Kommunikasjon og kultur 3140
Sosiologi og sosialantropologi140
Politikk og menneskerettigheter140
** Engelsk 1 kan forseres i vg1. ***Ved forsering kan man ta et universitetsfag i vg3.

Realfag er en etterspurt kompetanse og vil være svært viktig for Norges utvikling i årene som kommer.

Hos oss på Akademiet VGS Oslo har du muligheten til både å forsere og fordype deg innen ulike realfag allerede fra vg1. Tett fagsamarbeid med andre elever som er like motiverte og opptatt av å lykkes faglig som det du er, gir en unik mulighet for ekstra støtte og dybde innen realfagene.

På realfagslinjen jobber vi både praktisk og teoretisk. Skolen har tette bånd til nærings- livet, og gjennom ekskursjoner og utflukter får elevene oppleve en spennende, variert og inspirerende skolehverdag. Vi er opptatt av å tilrettelegge for et tverrfaglig fagmiljø med et bredt fagtilbud, hvor eleven selv kan velge ut fra eget ønske. Gjennom veiledningstid vil også eleven kunne utvikle seg i selvvalgt retning med tett oppfølging fra egen mentor. 

På realfagslinjen har vi et ekstra fokus på matematikk. Teoretisk matematikk er viktig for å lykkes med mange av de andre realfagene. Derfor har alle elever på realfagslinjen matematikk 1T i vg1, matematikk R1 i vg2 og matematikk R2 i vg3 for de som ønsker å gå helt til «topps» i matematikk. Etter fullført treårig utdanningsløp får du 4 realfagspoeng som gir deg en fordel i opptaket til høyere utdanning. 

Programfag

 • Biologi 1
 • Biologi 2
 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Informasjonsteknologi 1
 • Informasjonsteknologi 2
 • Kjemi 1
 • Kjemi 2
Timefordelingvg1vg2vg3
Norsk113113168
Naturfag140
Engelsk140
Fremmedspråk113113
Religion og etikk84
Samfunnskunnskap84
Geografi56
Historie56113
Kroppsøving565656
Matematikk 1T140
Matematikk R1/2P140/84
Kjemi 1140
Kjemi 2140
Biologi 1140
Biologi 2140
Fysikk 1140
Fysikk 2140
Informasjonsteknologi 1140
Informasjonsteknologi 2140

På Aktivlinjen ønsker vi å skape et sterkt samhold gjennom spennende og utfordrende opplevelser.

Hos oss legger vi til rette for trening, både før og underveis i skoledagen. Deler av skoleuka vil foregå utenfor klasserommet med fysiske aktiviteter, friluftslivs-aktiviteter, overnattingsturer og mulighet for ekstremsport. Å være i aktivitet sammen gjør det lettere å bli kjent med medelever, og det skaper et godt klasse- og læringsmiljø. 

Denne linjen passer godt for deg som er glad i trening, idrett eller aktivitet og ønsker mer av dette i skolehverdagen din. Linjen passer spesielt godt for deg som ser for deg et fremtidig karriereløp hvor fysiske aktiviteter er en del av hverdagen, for eksempel Norges Idrettshøgskole, Politihøgskolen eller Forsvarets befalsskole. På denne linjen vil du ha programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi. 

Vi samarbeider tett med Fotballprogresjon Norge. Som elev på Aktivlinjen kan du velge fotballprogresjon og har da mulighet til to treninger i uken med tett oppfølging av profesjonelle trenere. 

Fotballprogresjon
Vil du kombinere fotball og skole? Da har vi det perfekte tilbudet til deg: Akademiet VGS Oslo og Fotballprogresjon Norge (FPN) har et tett samarbeid. Som elev på Akademiet Aktiv har du mulighet til to treninger i uken med tett oppfølging av profesjonelle trenere. Treningene vil foregå på morgenen før skolen starter. FPN har etablert seg som en av Skandinavias ledende aktører innen organisert personlig trening og spillerutvikling. Du kan lese mer om FPN her: www.fotballprogresjon.no

Programfag

 • Engelsk 1
 • Engelsk 2
 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
Timefordelingvg1vg2vg3
Norsk113113168
Naturfag140
Engelsk140
Fremmedspråk113113
Religion og etikk84
Samfunnskunnskap84
Geografi56
Historie56113
Kroppsøving565656
Matematikk 1P/1T140
Matematikk 2P84
Psykologi 1140
Psykologi 2140
Engelsk 1140
Engelsk 2140
Sosiologi og sosialantropologi140
Sosialkunnskap140

Medier og kommunikasjon

Kommunikasjon og kreativitet er nøkkelkompetanse for fremtiden uansett karrierevalg.

På Akademiet VGS Oslo blir du godt kjent med morgendagens mediebransje. På tre år får du både teoretisk og praktisk kompetanse innen fagene medieuttrykk, medier i samfunnet, samt programfagene lyddesign, grafisk design og bilde. Vi har dyktige lærere med erfaring fra bransjen og som brenner for faget sitt. 

Hele 6.etasje i bygget er dedikert til medieelevene. Her finnes det ikke bare klasserom, men også et lydrom for podcast og lydteknikk, e-sportrom, videostudio og fotostudio. Alt er gjort tilgjengelig for deg slik at ingenting kan begrense kreativiteten. Fordelen med denne linjen er at du kan gjøre oppgaver innen film, foto og lyd etter egne interesser, samtidig som du oppnår generell studiekompetanse. På medier og kommunikasjon tar vi i bruk de nyeste programmene og verktøyene. Vi jobber på MacBook og benytter oss av Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro og Lightroom.

Vi har troen på at øvelse gjør mester, derfor har vi samarbeid med forskjellige bedrifter i løpet av året. Det kan være alt fra små samarbeid som å lage en logo for en nyoppstartet bedrift, eller større oppdrag som å lage en reklamefilm for bydel St.Hanshaugen. 

Medier og kommunikasjon er linjen for deg som er kreativ, nysgjerrig og vil ha en spennende og interessant vei til studiekompetanse.

Programfag

 • Mediesamfunnet
 • Medieuttrykket
 • Lyd / Bilde / Grafisk design
Timefordelingvg1vg2vg3
Norsk113113168
Naturfag140
Engelsk140
Fremmedspråk113113
Religion og etikk84
Geografi56
Historie56113
Kroppsøving565656
Matematikk14084
Mediesamfunnet140140140
Medieutrykket140140140
Valgfritt programfag140280
De valgfrie programfagene vi tilbyr er lyd, bilde og grafisk design.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Vil du lære om innsiden av en datamaskin, programmering, være bak kamera eller produsere og redigere film, foto og lyd? Da er dette linjen for deg! Dette er en toårig yrkesfaglinje: Det første året jobber vi både med informasjonsteknologi og medieproduksjon. Det andre året får du selv velge hvilken retning du vil fordype deg i. Akademiet VGS Oslo tilbyr begge studieretningene – informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

Du vil lære fototeknikk, lyssetting og hvordan bruke relevant programvare. Du får i tillegg anledning til å benytte deg av vårt lydrom, videostudio og fotostudio. Gjennom begge årene vil du ha faget yrkesfaglig fordypning (YFF), som gir deg mulighet til å jobbe mer med det du liker best. Du kan for eksempel ha utplasseringsplass, starte egen ungdomsbedrift eller fordype deg i mediefagene bilde, grafisk design eller lyddesign. 

Etter to år på denne linjen kan du enten fortsette på påbygg eller gå ut i lære for å ta fagbrev. Elever som fullfører to år på linjen hos oss får automatisk plass på påbygg i vg3. 

Drømmer du om å studere videre til å bli ingeniør? 

Velg ingeniørløpet på informasjonsteknologi og medieproduksjon! På denne linjen tilbyr vi realfagsmatematikk og fysikk. Det betyr at du kan velge matematikk 1T i vg1, matematikk R1 i vg2, matematikk R2 og fysikk 1 i vg3 påbygg. Du vil da være kvalifisert til å søke ingeniørstudier etter videregående. 

Programfag

 • Produksjon og historiefortelling
 • Konseptutvikling og programmering
 • Teknologiforståelse
 • Yrkesfaglig fordypning
Timefordelingvg1vg2
Norsk112
Naturfag56
Engelsk140
Samfunnskunnskap84
Kroppsøving5656
Matematikk84
Produksjon og historiefortelling158
Konseptutvikling og programmering159
Teknologiforståelse159
Yrkesfaglig fordypning168253
Medieproduksjon
Design og visualisering159
Konseptutvikling og kommunikasjon159
Teknologi og produksjon159
Informasjonsteknologi
Brukerstøtte140
Driftstøtte169
Utvikling168

Er du en aktiv e-sportutøver eller har et ønske om å utvikle dine egne ferdigheter og kunnskap innen e-sport, så kan vårt e-sporttilbud være noe for deg.

Vi har per dags dato om lag 50 e-sportelever fordelt på tre trinn og to linjer. E-sportsatsningen organiseres slik at elevene følger linjen sitt vanlige studieløp. Vi har engasjert to e-sporttrenere med god erfaring og kunnskap innen e-sport i forskjellige spill. De hjelper elevene med å lage treningsopplegg, utvikle spillteknikk, organisere turneringer samt å utvikle seg som enkelt- og lagspillere. I tillegg inkluderes e-sport i enkelte fag for å gjøre de mer motiverende.

I Vg1 tilbyr vi undervisning med trenerne i 2-4 timer i uka. I Vg2 og Vg3 tilbyr vi e-sportundervisning i 6-8 timer i uka. Utover dette gjør vi blant annet interne og eksterne turneringer og LAN, deltar på SpillExpo og besøker Eldorado sitt spillsenter. Her møter du et sosialt og inkluderende miljø!

Les mer om e-sport på Akademiet VGS Oslo her!

Timefordelingvg1vg2
Norsk112
Naturfag56
Engelsk140
Samfunnskunnskap84
Kroppsøving5656
Matematikk84
Produksjon og historiefortelling158
Konseptutvikling og programmering159
Teknologiforståelse159
Yrkesfaglig fordypning168253
Medieproduksjon
Design og visualisering159
Konseptutvikling og kommunikasjon159
Teknologi og produksjon159
Informasjonsteknologi
Brukerstøtte140
Driftstøtte169
Utvikling168

Påbygging til generell studiekompetanse

Har du valgt å gå et yrkesfaglig utdanningsløp, men ønsker du likevel å studere på høyskole eller universitet?

Da trenger du generell studiekompetanse. For å oppnå dette er et år på påbygging til generell studiekompetanse løsningen. 

I løpet av påbyggåret vil fagene norsk, historie, naturfag og matematikk gi deg den teoretiske kompetansen som kreves for å kunne bli tatt opp til spennende studier på høyskole eller universitet. I tillegg til fagene nevnt ovenfor skal du ha kroppsøving og et valgfritt programfag. 

Et år med påbygging til generell studiekompetanse er både intensivt og spennende, og du lærer mye nytt på kort tid. På Akademiet VGS Oslo har vi dyktige og motiverende lærere som bistår hver enkelt elev. Kombinasjonen av klasseromsundervisning og veiledningspedagogikk utruster deg med metoder og teknikker som vil komme godt med både under påbyggåret og når du skal studere i fremtiden. 

Hos oss får du en egen mentor som følger deg opp gjennom skoleåret, slik at du kan utnytte læringspotensialet ditt best mulig. Påbygglinjen vår består av to klasser, og vi har et fast lærerteam som følger opp elevene tett. Påbyggelevene hos oss kommer fra mange ulike yrkesfaglige bakgrunner, og til og med fra ulike deler av landet. På grunn av dette fokuserer vi på å lage et godt sosialt miljø allerede fra skolestart, og vi setter av god tid til bli-kjent-aktiviteter første skoleuke. Vi har også et bredt programfagstilbud, vanligvis med fagene engelsk 1, sosiologi og sosialantropologi og medier og informasjonskunnskap 1. 

Fag

 • Norsk
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Programfag for studiespesialisering
Timefordelingvg3
Norsk281
Naturfag84
Historie140
Kroppsøving56
Matematikk140
Programfag140

E-post: oslo@akademiet.no

Telefon: 22 46 69 00

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630 Bislett, 0136 Oslo

Matematikk

 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T
 • Matematikk 2P
 • Matematikk 2P-Y
 • Matematikk R1
 • Matematikk R2

Språk

 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Spansk 1+2
 • Spansk 3
 • Tysk 1
 • Tysk 2
 • Fransk 1
 • Fransk 2
 • Fransk 1+2
 • Fransk 3

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Oslo, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Oslo