Helseassistent og legestudent snakker sammen i gangen på sykehuse. Foto.
1/1

Helse og sykdom vg2

Helse og sykdom er et programfag i Helseservice VG2. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle programfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Helse og sykdom VG2 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

 • Beskrive og drøfte samanhenger mellom helse, livsstil, fysisk aktivitet og kosthold
 • Gjøre rede for fordøyelsessystemet og immunforsvaret og gi eksempler på psykiske og fysiske faktorer som kan påvirke dette
 • Gjøre rede for hvordan smittsomme sykdommer, epidemier og pandemier oppstår oghvordan de kan forebygges
 • Gjøre rede for de mest kjente barnesykdommene
 • Beskrive symptom ved infeksjoner, forgiftinger og allergiske reaksjonar og gi eksempler på behandlingstiltak
 • Beskrive smertetilstander knyttet til akutte og kroniske sjukdommer
 • Gjøre rede for det normale svangerskapet
 • Observere allmenntilstanden til pasienter og vurdere tiltak
 • Forklare hva legemiddel er, og beskrive hvor viktig riktig legemiddelbruk og dosering er
 • Gjøre rede for bruksområde, biverkninger og forgiftinger ved bruk av di vanligste reseptfrie legemidlene
 • Forklare hvorfor det er viktig å følge den behandlingen som blir forskrevet

Helseservicefag VG2 handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for god helseservice. Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøveresom kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Hvis du trenger alle programfagene i Helseservice VG2, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, eller pakken med hele VG, Vg2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført Helse- og oppvekstfag VG1. Du trenger ikke å ha fullført Helse og oppvekstfag VG1 dersom du har blitt realkompetansevurdert og fått godkjent dette.

I Helseservicefag VG2 er det tre programfag.

Fagene i Helseservicefag VG2

I Helse og sykdom VG2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 197 årstimer.