To privatister i helsetøy står ved siden av hverandre innendørs. Foto.
1/1

Yrkesliv i i helseservicefag vg2

Yrkesliv i helseservicefag er et programfag i Helseservice VG2. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle programfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Yrkesliv i helseservicefag VG2 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

 • Utføre administrative oppgaver som er felles for helseservicefagene og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr
 • Beregne kostnader og håndtere betaling og oppgjør for pasientbehandling
 • Utarbeide dokumentasjon og bruke faguttrykk i arbeidet
 • Utføre praktisk smittevern og reflektere over hvor viktig det er for den enkelte og for samfunnet
 • Utføre psykisk og fysisk førstehjelp og vedlikeholde førstehjelpsutstyr
 • Bruke digitale ressurser til informasjon, veiledning og instruksjon og dokumentere eget arbeid
 • Bruke offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og pasientrettigheter
 • Gjøre rede for det sentrale regelverket for helsepersonell og reflektere over eget ansvar og etiske dilemma
 • Gjøre rede for hva taushetsplikt og personvern innebærer i helse- og serviceyrker
 • Følge gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerhet i yrkesutøvelsen
 • Forklare og vise samanhenger mellom ergonomi og helse
 • Gjøre rede for prinsipp for universell utforming og diskutere hvordan lokale og service kan påvirke velvære
 • Vurdere hvordan en kan bruke utstyr og produkter miljøbevisst og forsvarlig
 • Gjøre rede for yrker innenfor helseservicefagene og hvilke krav og forventninger arbeidslivet stiller til arbeidstakere
 • Følge opp egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og gjøre reder for hvordan partene i arbeidslivet utfører samfunnsrollen i den norske modellen

Helseservicefag VG2 handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for god helseservice. Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøveresom kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Hvis du trenger alle programfagene i Helseservice VG2, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, eller pakken med hele VG, Vg2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført Helse- og oppvekstfag VG1. Du trenger ikke å ha fullført Helse og oppvekstfag VG1 dersom du har blitt realkompetansevurdert og fått godkjent dette.

I Helseservicefag VG2 er det tre programfag.

Fagene i Helseservicefag VG2

I Yrkesliv i helseservicefag VG2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.