Tre helsefagarbeidere som står sammen i gang på sykehus. Foto.
1/1

Kommunikasjon og samhandling vg2

Kommunikasjon og samhandling er et programfag i Helseservice VG2. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle programfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Kommunikasjon og samhandling VG2 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

  • Kommunisere og samhandle profesjonelt med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
  • Bruke grunnleggende medisinske ord og uttrykk
  • Bruke ulike strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering i yrkesutøvelsen
  • Informere om ulike helsetjenester og forvaltningsnivå i helsevesenet
  • Informere brukere og pasienter om de vanligste sykdommene og plagene
  • Gjøre rede for informasjons- og veiledningsrollen overfor pasienter og pårørende
  • Drøfte kjennetegn på god service og utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling
  • Reflektere over egen adferd og vise relasjonsferdigheter i møte med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
  • Gjøre rede for for individuelle og miljømessige faktorer som kan påvirke den psykiske og fysiske helsen, og veilede om hva som fremmer psykisk og fysisk helse

Helseservicefag VG2 handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for god helseservice. Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Videre skal programfagene utvikle yrkesutøveresom kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn.

Hvis du trenger alle programfagene i Helseservice VG2, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, eller pakken med hele VG, Vg2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført Helse- og oppvekstfag VG1. Du trenger ikke å ha fullført Helse og oppvekstfag VG1 dersom du har blitt realkompetansevurdert og fått godkjent dette.

I Helseservicefag VG2 er det tre programfag.

Fagene i Helseservicefag VG2

I Kommunikasjon og samhandling VG2 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.