Jente som sitter i stol med Mac og headset. Foto.
1/1

Studiespesialisering vg3

Hele Studiespesialisering VG3. Denne pakken passer for deg som ønsker å gjennomføre videregående skole som privatist på nett.
Undervisningen ved alle våre privatistkurs på nett, er rettet mot privatisteksamen i det enkelte fag.

Om pakken

Toggle

I denne pakken tar du hele Studiespesialisering VG3 som privatist på nett.

Fag inkludert i pakken

 • Norsk
 • Historie                             
 • Kroppsøving             
 • Religion og etikk          
 • Programfag 4 – fordypning    
 • Programfag 5 – fordypning    
 • Programfag 6                

Ta kontakt med oss for å finne ut om denne pakken kan passe for deg, eller for å sette opp studieplan i samarbeid med våre rådgivere. Studieplan og endelig pris vil avhenge av hvilke fag du trenger og kan variere fra fag og priser angitt her.

Videregående skole som privatist

Denne pakken passer for deg som har fullført grunnskole eller tilsvarende, og som ønsker å gjennomføre videregående skole som privatist på nett.

Før du melder deg på til å ta hele Studiespesialisering VG3 som privatist på nett, er det viktig at du har oversikt over andre mulige alternativ for å oppnå generell studiekompetanse. Det kan for eksempel passe bedre for deg å å være elev i videregående skole om du har ungdomsrett. Hvis du ikke lenger har ungdomsrett eller nærmer deg 23 år, kan 23/5-pakken være det beste alternativet. Under finner du mer informasjon om ngdomsett og generell studiekompetanse med 23/5-regel.

Ungdomsrett

Hvis du har ungdomsrett kan det passe bedre for deg å være elev i videregående skole.

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Ungdomsretten gjelder også ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge. Om du har ungdomsrett eller ikke, har betydning for hvilke typer stipend og lån du har rett til.

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring i videregående skole. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.  

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring i ordinær videregående skole. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.  

Generell studiekompetanse med 23/5-regel

Hvis du ikke lenger har ungdomsrett eller nærmer deg 23 år, kan 23/5-pakken passe bedre for deg.

For å få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må du:

 1. Fylle minst 23 år i søknadsåret
 2. Dekke alle de 6 obligatoriske fagene vi tilbyr i pakken
 3. Dokumentere minst 5 års heltids arbeidspraksis eller utdanning.
  Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste, siviltjeneste, videregående skole, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole eller annen utdanning.

Inkludert i 23/5-pakken hos Akademiet er alle fagene du trenger.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss.