Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp

På utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon, studieforberedende løp, lærer du hva mediene er og gjør, og du lærer å utforme forskjellige medieprodukter. På Akademiet videregående skole får du teoretisk kunnskap og praktisk erfaring.

Etter tre fullførte skoleår sitter du igjen med studiekompetanse, som danner grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Dette kan gjerne være innen medie- og kommunikasjonsfag, men også helt andre studieretninger. Uansett hvor man ender opp, er evnen til å kommunisere helt essensiell og svært verdifull.

DU LÆRER...
I programfagene på Medier og kommunikasjon lærer du om film og foto, blogging, entreprenørskap, design, journalistikk, studioproduksjon, ungdomsbedrift, fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde, om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk, å utforme budskap, uttrykk og layout, bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel, samt å videreutvikle din digitale kompetanse!

DU SOM ELEV...
Som elev får du utviklet dine evner til samarbeid, selvstendig arbeid, fleksibilitet og originalitet. Evne til analyse og reflektert tenking er egenskaper som blir stimulert gjennom skolegangen
og som samtidig er en nøkkelkompetanse på arbeidsmarkedet. Du som velger dette utdanningsprogrammet har mulighet til å være med på å skape morgendagens kanaler og produkter. Skolen har moderne utstyr og alle elever har egen bærbar mac med det siste av programvare for multimedia.

STØRRE VALGFRIHET…
Som elev på det studieforberedende utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon legges det opp til større valgfrihet, både med tanke på videregående- og høyere utdanning, samt dine muligheter når du skal ut på arbeidsmarkedet.

Elever om Medier og Kommunikasjon

 

Sigve Løndal

Jeg studerte Medier og kommunikasjon i tre år på Akademiet VGS. Gjennom de årene lærte jeg hvordan å håndtere kamera, redigere bilder og hvordan jeg lager min egen radiosending. Nå har jeg studerer jeg Business and Management i Polen. Her får jeg fordypning i markedsføring og hvordan det fungerer. Jeg stortrives og anbefaler flere å studere i utlandet. Akademiet har gitt meg det beste utgangspunktet til å drive med akkurat hva jeg ønsker!


 

Silje Strømmen

Jeg valgte Akademiet fordi skolen hadde en beliggenhet som passet meg veldig bra. Flotte lokaler, topp utstyr og mye skryt fra folk jeg kjente. Etter at jeg var ferdig på Akademiet satt jeg igjen med gode grunnleggende kunnskaper som viste seg å være veldig nyttige i videre studier. Akademiet innfridde definitivt de forventningene jeg hadde til en kreativ, medierettet videregående skole. Jeg jobber i dag som journalist og skriver for flere medier.


 

Christian Gedde-Dahl

Jeg valgte Akademiet fordi jeg synes det var et nytt og spennende alternativ til den offentlige skolen. Lærere som tenkte alternativt og var engasjerte, og topp utstyr tilgjengelig for oss elever, gjorde at mine forventninger til skolen ble innfridd og vel så det. Gjennom forskjellige oppgaver, ekskusjoner og rådgiving fra lærerne ble mål satt og veien videre staket ut.Jeg var godt forberedt for videre studier etter Akademiet og vil derfor anbefale Akademiet til alle som ønsker å få seg et best mulig grunnlag for høyere utdanning.