Chat with us, powered by LiveChat

Akademiet vgs Sandnes - best i Sør-Rogaland!

En elev ved Akademiet vgs Sandnes har i følge UDIR 5,4 prosentpoeng større sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole enn en ved en gjennomsnittlig norsk videregående skole. Dette plasserer Akademiet vgs Sandnes på topp i Sør- Rogaland.

Akademiet vgs Sandnes – den beste videregående skolen i Sør Rogaland på studieforberedende!

Det er stor forskjell på videregående skoler i Norge. Hvilken skole du går på kan være avgjørende for om du fullfører og hvor godt du gjør det.

Tall fra Utdanningsdirektoratet publisert 11.12 2018 slår fast at Akademiet vgs Sandnes er den beste videregående skolen i hele Sør-Rogaland når det gjelder å få elevene til å fullføre og bestå.

En elev ved Akademiet vgs Sandnes har i følge UDIR 5,4 prosentpoeng større sannsynlighet til å fullføre og bestå videregående skole enn en ved en gjennomsnittlig norsk videregående skole. Dette plasserer Akademiet vgs Sandnes på topp i Sør- Rogaland.

Akademiet vgs Sandnes har høyeste Skolebidragsindikator i området.

Undersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet beregner hva skolen bidrar med til elevenes læringsresultater. Undersøkelsen kalles derfor en «Skolebidragsindikator» og Akademiet vgs Sandnes har absolutt høyeste Skolebidragsindikator i området.
Denne skolebidragsindikatoren viser hvor mye den enkelte skole bidrar med til elevenes læringsresultater, dvs. hvor mye skolen:
• bidrar til å løfte elevenes karakterer (karakterproduksjon)
• bidrar til å få elevene til å stå (gjennomføring)
• sørger for at elevene ikke slutter underveis (frafall).
Og her er altså Akademiet vgs Sandnes best i Sør - Rogaland!
De gode resultatene har stor betydning for våre elever og deres muligheter senere i livet, og det er elevene det tross alt handler om for oss.
Resultatene har ikke kommet av seg selv; Det er hardt og målrettet arbeid over mange år fra våre dyktige lærere og skoleledere som viser tillit til elevene og ser dem, kombinert med effektiv organisering av skolen som kan tilskrives mye av æren.

Les mer på skoleporten.udir.no