To privatister i helsetøy står ved siden av hverandre innendørs. Foto.
1/1

Helseservice vg2

Hele VG2 i Helseservicefag. Kompetanse i Helseservicefag er etterspurt i arbeidslivet og gir mange muligheter for en trygg og spennende jobb i en bransje i vekst. Denne pakken er for deg som ønsker å jobbe innen helse, men som mangler programfagene fra VG2.

Med fullført Helse- og oppvekstfag VG1 og Helseservicefag VG2, kan du gå videre til avsluttende V3. På VG3 velger du autorisasjonsfag, for å få utdanning som gir grunnlag for autorisasjon som Apotektekniker, Helsesekretær eller Tannhelsesekretær.

Om pakken

Toggle

Helseservicefag handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for god helseservice. Å gi god helseservice innebærer å opptre profesjonelt og effektivt i møte med kunder, pasienter og pårørende. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre administrative oppgaver og bruke kontorutstyr og medisinsk-teknisk utstyr. Vidare skal programfagene utvikle yrkesutøvere som kan arbeide tverrfaglig i team og kommunisere profesjonelt med mennesker i ulike livssituasjonar og med ulik kulturbakgrunn.

På Akademiet kan du ta hele VG2 Helseservicefag med denne pakken. Trenger også VG1 kan du ta pakken Helse- og oppvekstfag VG1. Ønsker du VG1, VG2 og VG3 tilbyr vi pakken Helsefag VG1, VG2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Med fullført Helseservicefag VG2 kan du gå videre til avsluttende VG3. På VG3 velger du autorisasjonsfag, for å få utdanning som gir grunnlag for autorisasjon som Apotektekniker, Helsesekretær, Tannhelsesekretær eller Fotterapeut.
Hele forløpet kan gjennomføres på to år, om en fullfører ett trinn pr. semester for VG1 og VG2. For VG3 bør man beregne to semester.

Med fullført Helseservicefag VG2 kan du også bli helsefagarbeider. Dette kan oppnås ved å fullføre VG2 helsearbeiderfag, samt å gå 2 år som voksen læring.

Det kreves fullstendig vitnemål for å kunne søke om autorisasjon. Du må oppfylle følgende krav:

 • Har bestått programfag Helse- og oppvekstfag VG1 og programfag Helseservicefag VG2, eller har både realkompetanse og yrkesfaglig fordypning (YFF) godkjent.
 • Programfag i valgt yrke på VG3.
 • YFF er ikke et fag man kan ta som privatist. Du kan derimot dekke kravet for YFF ved å dokumentere 526 timer arbeidserfaring i et relevant lærefag i VG3 eller ha fag fra VG3 studieforberedende som for eksempel Norsk og Historie.
 • Fellesfagene på VG1, VG2 og VG3 må også være bestått. Fritak fra fellesfagene kan søkes på grunnlag av «allsidig praksis» til din tidligere videregående skole eller til den skolen som du søker om å få utstedt vitnemål fra. Det forutsettes at du er over 25 år.
 • Hvis du mangler fag fra VG1 eller VG2 så kan du ta disse fagene som privatist mens du tar kurset i autorisasjonsfaget hos oss.

Autorisasjonsfag

I Helse- og oppvekstfag lærer du om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse, om hvordan kroppen er oppbygd, kommunikasjon og samhandling, barn og unges utvikling og om kost, ernæring og hygiene.

Helse- og oppvekstfag har tre kjerneelementer:

 • Helse og legemiddel
 • Veiledning, service og relasjonar
 • Administrasjon, etikk og teknologi

Fagene i Helseservicefag VG2

Kontakt oss dersom du har spørsmål angående kravene for autorisasjon eller for å oppnå fagbrev.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Fagkoder

 • Helse og sykdom, skriftlig: HES2005
 • Kommunikasjon og samhandling, skriftlig: HES2006
 • Yrkesliv i helseservicefaget, skriftlig: HES2007
 • Tverrfaglig eksamen, helseservicefaget, muntlig: HES2008

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset tilsvarer 100 % studiebelastning dersom du fullfører kursene på ett semester, tar du fagene på to semester vil studiebelastningen være 57 %.