Chat with us, powered by LiveChat

Finn ditt fokusområde!

Velg et spennende fokusområde

På Akademiet VGS Bergen har du mulighet til å velge et spennende fokusområde og fordype deg i et fagområde du synes er spesielt interessant! Som elev på Studiespesialisering og med valgt fokusområde, har du samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen.

Med studiespesialiserende utdanningsprogram har du mange og varierte valgmuligheter videre. Du kan for eksempel bli ingeniør, jurist, økonom, samfunnsviter, informasjonsmedarbeider, historiker, lærer eller fysioterapeut. Kort sagt – mulighetene er mange.

Ved å velge et fokusområdet får du i tillegg verdifull innsikt innenfor et fagområde og dette kan gi deg fortrinn i videre utdanning og yrkesliv.

Lær mer om det internasjonale samfunnet med fokusområde Internasjonalt fokus

Er du interessert i språk, internasjonal politikk og økonomi? Kanskje vil du lære mer om ulike samfunn og kulturer? Da er Internasjonalt fokus noe for deg!

Verden har aldri vært så liten som nå. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før. I dagens samfunn står en foran svært mange valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som man før bare kunne drømme om. Fokusområdet har et internasjonalt preg på undervisningen og du lærer om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landene dere reiser til.

Som elev på Akademiets Internasjonale linje har du samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen.

Big Ben, London. Foto.
Reagensrør og kjemiutstyr. Foto.

Realist? Velg fokusområde Teknologi og forskning

Hvis du liker realfag og vet eller ønsker å finne ut om du har lyst til å studere realfag etter videregående skole, bør du velge fokusområder Teknologi og forskning.

Realistene trengs i svært mange bransjer! Uansett hvilken retning en velger innen realfag i videre utdanning, vil du sitte igjen med en rekke ferdigheter innen blant annet matematikk, naturvitenskap og teknologi. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker.

Vi ønsker at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, lære mer om hvordan forskere arbeider og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region.

 

Juss

Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med juss!

Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert
på utviklingen i det juridiske miljøet. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser kan være en del av den praktiske undervisningen.

Fokusområde Juss passer også for deg som ikke nødvendigvis ønsker å bli jurist, innen mange studier og yrker vil du få god nytte av samfunnsvitenskap og juridiske problemstillinger. Kunnskapen du får ved å velge dette fokusområdet kan benyttes i et bredt spekter av ulike studier ved høyskoler og universitet.

Elever rundt bord mel Norges lover. Foto.