Lærer og elev i studio på Akademiet VGS Drammen

Skolen med de beste resultatene

Elevundersøkelsen måler elevenes trivsel på skolen, deres motivasjon for å lære med mer. Akademiet VGS Drammen har de beste resultatene!

Hva gjør oss til skolen med de beste resultatene?

1. Vi har faglig dyktige lærere som er engasjert og bryr seg om deg som elev.
2. Vi har et trygt og inkluderende miljø med høy trivsel og lite mobbing.
3. Vi har en struktur og organisering som legger til rette for et godt læringsmiljø.
4. Vi jobber hele tiden målrettet med tiltak for å bli bedre.

Svært gode resultater på undervisningsevaluering

To ganger i året gjennomfører vi vår egen undervisningsevaluering, hvor elevene gir en vurdering av alle sine lærere. Slik sikrer vi at hver enkelt elev blir hørt og tatt på alvor. Undersøkelsen viser at våre lærere oppfattes som støttende, som gode kunnskapsformidlere
og at de har en genuin tro på at eleven skal lykkes.

Best på Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen måler elevenes trivsel på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet.
Resultatet viser at våre skoler har et svært godt læringsmiljø preget av høy trivsel og lite mobbing. For at elvene skal trives er det også viktig at de ansatte har det bra. Derfor gjennomføres også en årlig personalundersøkelse. Lærerne våre oppgir at de trives og er stolte av arbeidsplassen sin.
Våre resultater er en god illustrasjon på hvorfor det er viktig med et mangfold i utdanningstilbudene, og at det er mulig for elevene å velge alternativer til den offentlige skolen. Vi tror at konkurranse stimulerer skolene, til å jobbe knallhardt for å bli enda bedre og få enda bedre resultater fremover.

Visste du at?

En undersøkelse utdanningsdirektoratet nylig har foretatt ved alle landets videregående skoler viser at:

  1. Våre elever trives bedre enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.
  2. Våre elever opplever langt høyere støtte fra lærerne enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.
  3. Våre elever opplever mer positiv faglig utfordring enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.
  4. Våre elever opplever sterkere fokus på læring og større grad av mestring enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.
  5. Våre elever opplever i større grad å bli lyttet til gjennom elevdemokratiet enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.
Kristoffer Øverby Markussen og Marcus Østermoen

Studentportrett

Kristoffer Øverby Markussen og Marcus Østermoen

Elever på Medier og kommunikasjon på Akademiet VGS Drammen

– Skolen er ikke så stor og man blir godt kjent på tvers av trinnene. Alle er venner og kommer godt overens med hverandre. For oss er det helt klart lærerne og studietiden som er det beste og mest unike med Akademiet. Med studietiden får man jobbe fritt og velge selv etter hva som passer best. Akademiet har også veldig flinke rådgivere som hjelper til med å kartlegge studieløpet fremover.

Amalie Thorsen Løwe

Studentportrett

Amalie Thorsen Løwe

Elev på Studiespesialisering på Akademiet VGS Drammen

– Jeg synes vi har veldig gode lærere, mye frihet og et skikkelig bra klassemiljø på Akademiet. Lærerne tar seg tid til å hjelpe, og man får mer motivasjon til å holde på med skole dersom lærerne også viser interesse i faget. Det smitter over på elevene! Det er også veldig fint å kunne disponere tiden selv og fokusere på det vi selv ønsker.

Kontakt Akademiet VGS Drammen