Elever på Akademiet VGS Fredrikstad i fellesområdet

Fokusområder

Visste du at Akademiet VGS Fredrikstad tilbyr hele fem spennende fokusområder? Ta en titt og bli bedre kjent med våre fokusområder.

Finn ditt fokusområde

Vi tilbyr flere ulike fokusområder på Akademiet VGS Fredrikstad, slik at du får mulighet til å fordype deg innen et område du er interessert i. Fokusområdene er ikke en del av pensum, men et emne interesserte elever kan arbeide med i skoletiden og få hjelp av lærere som har kompetanse innen fagområdet.

Vi ønsker at våre elever skal kunne jobbe med noe de har lidenskap for – det gir økt motivasjon og lærelyst! Har du økt lærelyst i ett fag, smitter det gjerne over til et annet. I overordnet del av læreplanen er det fastsatt at alle elever skal oppleve skaperglede, engasjement og utforskertrang. Dette vi jobber for å oppnå, blant annet gjennom dette tilbudet. I praksis vil fokusområdene ha et omfang på 20 timer per år. Disse blir fordelt på to timer per uke. Det vil være to slike perioder, fem uker på høsten og fem uker på våren. Alle fokusområder er frivillige, tilbys i skoletiden, og er et tilbud utover ordinær undervisning. Man kan kun velge ett fokusområde per skoleår.

E-post: fredrikstad@akademiet.no

Telefon: 930 33 608

Adresse: Stadion 13, 1671, Fredrikstad

Postadresse: Postboks 550 Vestre Glemmen, 1612 Fredrikstad

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad