Lærer og elev på Akademiet VGS Fredrikstad
For deg som vil litt mer

Fremtidens skole

Akademiet VGS Fredrikstad er et bra sted å være for både elever og lærere.

Søk

Et bra sted å være

Vi er en raus skole der det gis rom for at man kan få være seg selv, men hvor man også får muligheten til å utvikle seg både faglig og menneskelig. Elevene våre rangerer oss som helt rå på relasjoner, og det er vi stolte av. Vi får også gode resultater når det kommer til trivsel. Skal man trives må man være trygg, og er man trygg og har det bra – da ligger alt til rette for å lære.

Det handler om å ta ting i riktig rekkefølge.

Lærerne her er faglig dyktige. Men de er også svært gode på det mellommenneskelige, og som stab er vi opptatt av unge mennesker skal være i stand til å klare seg godt i livet. Mentorordningen vår kommer godt med for elevens faglige og sosiale utvikling.

Vi er en liten skole der lærerne samarbeider tett. Vi har mye tverrfaglig fokus, lærerne jobber som et profesjonelt fellesskap. To ganger i året gir elevene alle lærerne tilbakemeldinger på undervisningen i enkeltfag. Det er et nyttig verktøy for oss, og resultatene viser at elevene er svært fornøyde.

Vi har tro på å kombinere lang erfaringsbasert kunnskap fra klasserommet med det seneste fra forskning. På den måten tilbys elevene undervisningsmetoder som har svært høy læringseffekt.

Vi er stolte over at vi hever karakterene til elevene våre hvert år. (Udir, Skoleporten.no, 2019).

Søk skoleplass

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: fredrikstad@akademiet.no

Telefon: 930 33 608

Adresse: Stadion 13, 1671, Fredrikstad

Postadresse: Postboks 550 Vestre Glemmen, 1612 Fredrikstad

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad