Elever jobber sammen på Akademiet

Karakterdempet praksis

På Akademiet VGS Fredrikstad har vi utviklet en karakterdempet praksis. Les mer om hvordan vi gjør det her!

Hva er karakterdempet praksis?

Fireukersstruktur

Vi innførte vår egenutviklede fireukersstruktur høsten 2021, og da tok vi et langt steg bort fra konvensjonell skoletradisjon ved å ha en fast prosjektuke hver fjerde uke, økt fokus på elevens medbestemmelse gjennom hele året, og aller viktigst – karakterdempet praksis.

Gjennom fire uker går vi fra innføring til samarbeid, samlæring og utforsking. Dette gjør at vi bygger sten på sten, og det blir varierte uker med innslag av både gruppearbeid, praktiske oppgaver og individuell tilpassing underveis.

Inn i mappa

Vi bruker One Note aktivt som elevens digitale kladdebok. Her tenkes, skrives og svares det, og læreren kan gi feedback og fremovermeldinger i nåtid. Alt som gjøres der bidrar til å vise elevens kompetanse, og utviklingen kan kartlegges langt mer riktig og rettferdig enn ved å regne ut “snittet” av prøver. Tverrfaglig fokus i hver uke 4 gjør at lærerne samarbeider tett året rundt med både
planlegging, gjennomføring og evaluering, og elevene er med i hele denne prosessen.

E-post: fredrikstad@akademiet.no

Telefon: 930 33 608

Adresse: Stadion 13, 1671, Fredrikstad

Postadresse: Postboks 550 Vestre Glemmen, 1612 Fredrikstad

Karakterdempet praksis

De første karaktererene elevene får publiseres i november. Det gjør at elevene får lov til å lære uten å bli veid, målt og stemplet med karakterer i starten av skoleåret. Det gis fremovermeldinger hele veien, men status på karakter i fagene gis i november (midterm høst), januar (1. termin), april (midterm vår) og ved skoleslutt (standpunkt) hvert år. Dette har gitt fantastiske resultater både på motivasjon og karakterer. Mange elever sier de har fått senket skuldrene, at de forstår og lærer mer, og at det er kompetansen man besitter ved skoleårets slutt som bestemmer karakteren man får med seg. Trivselen og tryggheten øker, og tilliten mellom elever og lærere blir større fordi man faktisk samarbeider om å nå målene.

Uke 1

Innføring
Kunnskap
Lærersentrert

Induktiv metode
Lærerstyrt instruksjon
Innføring

Uke 2+3

Konsolidering
Ferdigheter
Elevsentrert

Samarbeidslæring
Samskapning
Fremovermelding

Uke 4 (frittstående)

Dybdelæring
Kompetanse
Vurderingssentrert

Samskapt oppgave
Relevans til den virkelige verden
Alt som er bra går inn i mappa

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad