Skolebygget utenfra på Akademiet VGS Fredrikstad
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Fredrikstad

Vi er en studiespesialiserende skole og tilby flere ulike fokusområder som du selv kan velge å inkludere i din skoeltid.

Søk skoleplass

Bli bedre kjent med oss

Skal du begynne på videregående og vil finne ut mer om Akademiet VGS Fredrikstad?

Hvem kan søke skoleplass?

Alle som ønsker kan søke skoleplass på Akademiet VGS Fredrikstad. Vi er en privat videregående skole med beliggenhet sentralt i Fredrikstad, i helt nye lokaler. Du kan søke skoleplass uavhenging av hvor du bor og hvilken ungdomsskole du har gått på.

Hos oss får du generell studiekompetanse gjennom tre år, og vi tilbyr en rekke fokusområder slik at du får mulighet til å fordype deg innen et område du er interessert i. Du kan også velge mellom flere ulike fokusområder hvor du får mulighet til å fordype deg innen det du ønsker.

Vi har elever fra både Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, i tillegg til flere andre byer i området.

Vårt tilbud er et fritt skolevalg. Du søker direkte på vår egen søkeportal her på akademiet.no.

Søk skoleplass

Studiespesialisering ved Akademiet VGS Fredrikstad

  • Akademiet VGS er nå blitt en studiespesialiserende skole. Dette gir deg valgmuligheter innen realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomifag.
  • Vi tilbyr fem ulike fokusområder som du selv kan velge å inkludere i din skoletid.
  • Vi har flyttet inn i et helt nytt skolebygg med den flotteste og mest sentrale skolebeliggenheten i Fredrikstad. Våre nærmeste naboer er nå flere andre skoletilbud, fra ungdomsskole til høgskole.
  • Vi gir deg muligheten til selv å skape en leksefri skole. Det er avsatt tid og rom til din egenstyrte studietid i skoletiden (fem klokketimer pr. uke).
  • Som elev hos oss blir du en viktig del i oppbyggingen av et helt nytt studiespesialiserende skoletilbud i Fredrikstad.

Dersom du ser for deg at du skal ta høyere utdanning enten på høgskole eller universitet, vil du oppnå den største valgfriheten ved å velge studiespesialiserende. Kanskje vet du akkurat hva du vil, og kanskje er du ikke helt sikker på hva du ønsker å gjøre etter videregående? Uansett vil studiespesialisering gi deg et
godt og robust utgangspunkt for videre studier og arbeidsliv, da du kan søke de fleste studier med høyskoler og universiteter med generell studiekompetanse. Velger du studiespesialisering bør du like å arbeide med teoretiske fag. Det er også et pluss om du liker å samarbeide, skrive og regne, og om du har interesse for kultur og samfunnsforhold.

Ved Akademiet VGS Fredrikstad satser vi på Entreprenørskap og bedriftsutvikling da vi mener dette er et relevant, viktig og dannende fag som alle har utbytte av. Vi har stor tro på at det som skjer i skolebygget vårt må henge sammen med det som skjer utenfor byggets fire yttervegger. Entreprenørskap er et fag
som gir innsikt og kjennskap til det virkelige liv, og det gir nyttige basiskunnskaper man vil få bruk for uansett hva man ønsker å gjøre etter videregående. For oss er det også et sentralt og fremtidsrettet fag. Det inngår mye praktisk og kreativt arbeid, vi kommer oss ofte ut av skolebygget, vi knytter kontakter, utvikler
nettverk gjennom elevbedrift, og elevene opplever mestring i nåtid – og i prosesser med veiledning og fremovermeldinger.

Som en del av vår fireukersmodell er entreprenørskap en bærebjelke som gjør at vi kan jobbe tverrfaglig på ordentlig. Når vi samarbeider med lokalt næringsliv, hjørnestensbedrifter og offentlige tungvektere forteller elevene at prosjektukene oppleves som relevante og lystbetonte for dem. Vi later ikke som når vi skal pitche konkrete ideer og løsninger for ekte firmaer, og man får vist kompetanse i flere fag på en naturlig og lærerik måte. I tillegg er det et fag med gode muligheter for personlig utvikling fordi elevene får tenke selv, og det gis handlingsrom med tett oppfølging.

Ansatte på Akademiet VGS Fredrikstad

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: fredrikstad@akademiet.no

Telefon: 930 33 608

Adresse: Stadion 13, 1671, Fredrikstad

Postadresse: Postboks 550 Vestre Glemmen, 1612 Fredrikstad

VG1

Norsk: 113
Naturfag: 140
Engelsk: 140
Fremmedspråk: 113
Samfunnskunnskap: 84
Geografi: 56
Kroppsøving: 56
Matematikk: 140

VG2

Norsk: 113
Fremmedspråk: 113
Historie: 56
Kroppsøving: 56
Matematikk: 84
Eget programområde: 280
Eget eller annet programområde: 140

VG3

Norsk: 168
Religion og etikk: 84
Historie: 113
Kroppsøving: 56
Eget programområde: 280
Eget eller annet programområde: 140

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Fredrikstad, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad