Lærer og elev i dialog på Akademiet VGS Fredrikstad

Praktisk info på Akademiet VGS Fredrikstad

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om Akademiet VGS Fredrikstad.

Lånekasse

Toggle

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde kalkulator, papir- og skrivemateriell selv. Elevene er ansvarlig for de bøker som deles ut ved skolestart. Ødelagte bøker må eleven selv erstatte. Dersom bøker ikke tilbakeleveres skolen før skoleslutt vil dette bli fakturert.

Elever på Akademiet VGS Fredrikstad får en bærbar MacBook ved skolestart og får beholde denne vederlagsfritt etter fullført treårig skolegang på Akademiet. Elever som fullfører ett eller to år på Akademiet får anledning til å overta Mac’en mot et mellomlegg.

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Akademiet VGS Fredrikstad: kr. 1.950,- pr. md.

I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogam. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Akademiet Fredrikstad har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden eller sendes som vedlegg til e-post til:
Fredrikstad: fredrikstad@akademiet.no

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven kjenner at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er elevenes trivsel, trygghet og læring.

Som foresatt for elev som ikke er myndig, vil du bli invitert til felles foreldremøter, og kontaktmøter første halvår både på vg1 og vg2. På Vg3 inviterer vi også til fellesmøte, selv om de fleste elevene da har blitt myndige.

Dersom du som foresatt har behov for å snakke med kontaktlærer eller faglærer utenom disse møtene er det naturligvis anledning til å ta kontakt! Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med skolen skal være lav. Vi er her for dere!

Skolerute 2023/2024

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
August11Første skoledag: Torsdag 17. august
September21
Oktober17Høstferie: uke 40: 2/10 – 6/10
November21
Desember13Siste skoledag før jul: 19/12
Januar21Første skoledag etter nyttår: Onsdag 3/1
Februar16Vinterferie uke 8: 19/2 – 23/2
Mars16Påskeferie fra og med mandag 25. mars til 1. april
April21Påskeferie mandag 1. april
Mai18Fridager: 1/5, 9/5, 10/5, 17/5, 20/5
Juni15Siste skoledag: Fredag 21/6

Skolerute 2024/2025

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
August10Første skoledag: 19. august
September20Høstferie: uke 40: 30/09 – 4/10
Oktober19
November20Planleggingsdag 15. november
Desember15Siste skoledag før jul: 20/12
Januar21Første skoledag etter nyttår: 3/1
Februar15Vinterferie uke 8: 17/2 – 21/2
Mars21
April15Påskeferie: 14. april til 22. april. Første skoledag etter påskeferien er 23. april.
Mai20Fridager: 1/5, 29/5.
Juni14Fridager: 9/6. Siste skoledag: Fredag 20/6

Som elev ved Akademiet VGS Fredrikstad har du rett på fri skoleskyss på lik linje med elever i offentlige skoler. Dersom det er mer enn seks kilometer mellom hjem og skole har du krav på fri skoleskyss. Skyssretten gjeld til og fra skolen ved ordinær skoletid.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: fredrikstad@akademiet.no

Telefon: 930 33 608

Adresse: Stadion 13, 1671, Fredrikstad

Postadresse: Postboks 550 Vestre Glemmen, 1612 Fredrikstad

Kontakt Akademiet VGS Fredrikstad