Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Skjema for nye VG1-elever ved Akademiet VGS Heltberg Bislett

Kjære elev,

For at vi skal være best mulig forberedt til å ta deg imot, trenger vi at du fyller ut dette skjemaet.

Matematikk

Matematikk 1P er praktisk matematikk og danner grunnlag for å gå videre til praktisk matematikk på vg2.
Matematikk 1T er teoretisk og danner grunnlag for å gå videre til realfagsmatematikk på vg2. Skolen anbefaler at du har minst 4 i matematikk fra ungdomsskolen, for å velge 1T.

Velg ønsket matematikk(Påkrevd)
Matematikk 1P er praktisk matematikk og danner grunnlag for å gå videre til praktisk matematikk på vg2. Matematikk 1T er teoretisk og danner grunnlag for å gå videre til realfagsmatematikk på vg2. Skolen anbefaler at du har minst 4 i matematikk fra ungdomsskolen, for å velge 1T.

Fremmedspråk

Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, har du gjennomført nivå 1 av dette fremmedspråket. Du kan nå velge nivå 2 av samme fremmedspråk, eller velge nivå 1 av annet fremmedspråk.
Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen (eksempelvis hatt engelsk fordypning eller arbeidslivsfag i stedet), må du gjennomføre både nivå 1 og 2, altså må du velge tysk 1+2.

Velg ønsket Fremmedspråk(Påkrevd)
Har du hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, har du gjennomført nivå 1 av dette fremmedspråket. Du kan nå velge nivå 2 av samme fremmedspråk, eller velge nivå 1 av annet fremmedspråk. Har du ikke hatt fremmedspråk på ungdomsskolen (eksempelvis hatt engelsk fordypning eller arbeidslivsfag i stedet), må du gjennomføre både nivå 1 og 2, altså må du nå velge enten fransk 1+2 eller spansk 1+2.