Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Heltberg Bislett

Som en liten og intim skole er vi tett på elevene våre og stolte av en stab med hyggelige, dyktige og engasjerte pedagoger.

Søk skoleplass

Bli bedre kjent med oss

Akademiet VGS Heltberg Bislett ligger sentralt ovenfor Bislett Stadion i Oslo. Vi er en liten skole på rundt 160 elever, som holder til i åpne og nye lokaler. Som en liten og intim skole er vi tett på elevene våre og stolte av en stab med hyggelige, dyktige og engasjerte pedagoger.

Små grupper, kortere økter og veiledning gir mer læring

Hos oss på Akademiet VGS Heltberg Bislett har vi små undervisningsgrupper på omkring 16 elever i stedet for de tradisjonelle klassene, noe som gir deg ro og muligheten til å konsentrere deg bedre. Vi har seminarer, som er korte undervisningsøkter på maks 45 minutter, da vi ser at konsentrasjonen faller ved lengre økter enn dette. Resten av undervisningen foregår i arbeidsrommet med veiledere til stede. 

Etter at jeg startet på Akademiet VGS Heltberg Bislett har jeg lært mye. Overgangen mellom ungdomsskolen og videregående var stor, men jeg ble tatt godt imot. Noe som jeg merket veldig fort er at lærerne på denne skolen ønsker å gjøre sitt beste for at du skal lykkes. På den tiden jeg har gått her, har jeg utviklet meg mye faglig og som person. Det kan jeg takke skolen og miljøet her for!

Det lille ekstra

Alle som er involvert i skolehverdagen hos oss skal ville gi, få og forvente det lille ekstra av de rundt seg. Skolen har utviklet en kulturmodell, kalt Heltberg-trekanten, hvor vi beskriver den kulturen vi ønsker å skape sammen med lærere, elever og foresatte. Som skole er en del av samfunnsoppdraget vårt å selvstendiggjøre elever til å lykkes etter videregående utdanning, både på høyere utdanning og senere i arbeidslivet. Dette skal vi gjøre sammen.

Om Akademiet

Akademiet har som mål å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: bislett@akademiet.no

Telefon: +47 930 77 990

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630, Bislett 0136 Oslo

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.

En skole som ser hver enkelt

Vår erfaring er at elever som trives godt lærer mer. Derfor jobber vi for at alle elever skal bli sett, og at det videregående løpet blir så godt som mulig tilpasset hver enkelt elevs utvikling. Et av våre satsningsområder er den gode relasjonen mellom deg og lærere, samt deg og dine medelever. Denne relasjonen skal i all hovedsak skapes gjennom en stor grad av tilgjengelighet. Vi mener at veiledningstid, mentormøter, små grupper og fritt fagvalg er med på å fremme den gode relasjonen og dermed påvirke din trivsel på skolen. Unikt hos oss er at vi legger til rette for fleksible rammer og har fritt valg av programfag på vg2 og vg3.

Eksempler på hvorfor våre elever trives og lykkes:

  • Tilgjengelige lærere
  • Veiledning i fokus
  • Fleksibilitet
  • Selvstendighet
  • Styre din egen tid
  • Lite og godt miljø
  • Små klasser
  • Korte seminarer
  • Aktiviteter på tvers av trinn
  • Lære på din måte
Heltbergtrekanten

Våre elever trives

Elevundersøkelsen viser at elever ved Akademiet VGS Heltberg Bislett trives godt på skolen. Vi jobber kontinuerlig med å skape et inkluderende og godt miljø hos oss, og dette gjenspeiler seg i resultatene våre. Med et fokus på å skape en aktiv og selvstendig elev som bryr seg om sin skolehverdag og sitt skolemiljø, og ved å blande elevene på tvers av trinn, tilrettelegger vi for akkurat dette. Vi begynner uka med felles frokost for hele skolen. I kroppsøving har elevene stor valgfrihet og alle elever har kroppsøvingsundervisning sammen på tvers av grupper og trinn.

Heltberg-loopen

En læringsmodell utarbeidet av engasjerte lærere og elever

Lærere på Akademiet VGS Heltberg Bislett har utarbeidet en læringsmodell basert på innspill og tilbakemeldinger fra elevene. Modellen setter fokus på hele læringsprosessen og gjennom aktiv bruk av denne har vi stor tro på at hver enkelt elev skal oppnå sine mål. Målet med Heltberg-loopen er å skape aktive elever som blir bevisste på læringsstrategier, individuelle styrker og muligheter.

Hverdagen hos oss

Hør hva elevene våre har å si om skolehverdagen på Akademiet VGS Heltberg Bislett.

Tidligere elever

Ayesha Akram

Studentportrett

Ayesha Akram

Tidligere elev på Akademiet VGS Heltberg Bislett

– Nå studerer jeg medisin ved Universitetet i Oslo, som er både gøy og hektisk. Akkurat nå har jeg begynt på den kliniske delen av studiet, hvor vi er mye på sykehuset og det er nok den beste delen av studiet. Vi får møte ulike pasienter og lærer om alt fra hvordan man prater med pasienter til ulike type sykdommer. Studiet er krevende og det krever mye disiplin, men det er også veldig gøy! I tillegg ender man opp i et veldig givende yrke etter endt studieforløp. Overgangen fra videregående skole til medisinstudiet var ikke så stor med tanke på arbeidsrutinen jeg var vant med. Vi hadde mye tid til selvstudier på Akademiet VGS Heltberg Bislett på grunn av Montessoriopplegget som var implementert i timeplanen vår, og jeg jobbet mye selvstendig. Derfor ble overgangen til universitet noe enklere. Men det som var vanskelig med overgangen til universitet var mengden pensum.

Kine Flaa

Studentportrett

Kine Flaa

Tidligere elev på Akademiet VGS Heltberg Bislett

– Akademiet VGS Heltberg Bislett er en skole som legger stor vekt på at vi som elever skal jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring. Da jeg begynte på masterstudier i klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen rett etter videregående, var dette en stor fordel. Overgangen til høyere utdanning ble enklere enn jeg hadde trodd på forhånd, og jeg stortrives som student i Bergen.

En god start

For at du skal få en god start, har Akademiet utviklet et program for å ta imot nye elever. Den første halvannen uke blir det lagt opp til aktiviteter for at du skal bli kjent med skolen, få en god faglig start i fagene dine, og ikke minst bli godt kjent med de du skal gå på skole med. Visste du at forskning viser at det er en klar sammenheng mellom trivsel og hvilke resultater du får.

Fokus på studieteknikk

Videregående handler ikke bare om hva du skal studere, men også hvordan du studere. Da blir du også godt forberedt til høyere utdanning. Pensumet på vg3 utgjør mellom 3000 og 4000 sider. Derfor er det viktig at du lærer effektive studieteknikker.

Vår skole er inspirert av Montessori-pedagogikk, dvs. at vi praktiserer et positivt elevsyn og at du hos oss får en litt annerledes skolehverdag.
Kom gjerne på besøk eller ta en prat med rådgiver hvis du vil vite mer om hvordan vi har det.

Dette sier elevene om skolen

Jeg er veldig fornøyd med Akademiet VGS Heltberg Bislett. Lærerne er hyggelige og imøtekommende. De hjelper deg og bryr seg om deg!
Lukas Lindgaard
Det er et godt og motiverende forhold mellom lærer og elev. Lærerne bryr seg om deg som person, ikke bare som elev. I tillegg er det et veldig godt samhold mellom trinnene. Om du trenger hjelp i et fag kan du få hjelp både av lærerne og andre elever.
Nur Kulender
På Akademiet har vi vår egen mentor. Det er på en måte som en kontaktlærer, men med tettere kontakt. Hver mandag har vi mentormøte hvor vi planlegger uka og får nyttig informasjon. Da er det ingen overraskelser og alt er godt planlagt flere uker i forkant.
Souheb Abdirahim Ahmed Ismail
Jeg synes arbeidstiden fungerer veldig godt. Da kan man tilpasse faget i sitt eget tempo. For mange kan overgangen være stor, men man blir ledet gjennom av lærerne og andre elever. Det er veldig kjekt å lære seg å kunne disponere egen tid, det kommer godt med når man skal studere videre etter videregående.
Rayan Khan
På ungdomsskolen hadde vi utviklingssamtaler en gang i halvåret. Nå er det kontinuerlige samtaler gjennom uka eller måneden. Læreren vet alltid hvordan du ligger an, og du kan prate med mentoren om alt.
André Johan Frachon Bjerknes
Skolen ligger godt plassert på Bislett i Oslo og det er enkelt å komme seg dit med trikk. Du finner også alt du trenger i nærheten – som for eksempel matbutikk og kafeer.
Karamjit Singh Reinvik

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett