Tre elever utenfor Akademiet i Oslo

Praktisk info på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Søk skoleplass

Praktisk informasjon

Skolekatalog

Toggle

Vil du ta en titt i årets skolekatalog? I katalogen finner du praktisk informasjon om skolen vår, utdanningsprogram og fokusområder. Du får også se hvordan vi har det hos oss, og hva elevene selv tenker om skolen sin.

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars. Etter hovedopptaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Akademiet VGS Heltberg Bislett har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.
Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.bislett@akademiet.no

Søk skoleplass på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Det koster 27 000,- i året å gå på Akademiet VGS Heltberg Bislett.

Akademiet VGS Heltberg Bislett er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet Heltberg Bislett har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Akademiet VGS Heltberg Bislett er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet Heltberg Bislett har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Alle elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett får utdelt en bærbar mac ved skolestart og får beholde denne etter fullført 3 årig skolegang på Akademiet Heltberg Bislett.

Akademiet Heltberg Bislett følger skoleruta for Osloskolen. 

Akademiet VGS Heltberg Bislett tilbyr fremmedspråkene:

  • Spansk 1
  • Spansk 2
  • Spansk 1+2
  • Spansk 3
  • Tysk 1
  • Tysk 2
  • Fransk 1
  • Fransk 2
  • Fransk 3
  • Fransk 1+2
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Om Akademiet

Akademiet har som mål å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: bislett@akademiet.no

Telefon: +47 930 77 990

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630, Bislett 0136 Oslo

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett