Elever spiller sjakk på Akademiet VGS Heltberg Drammen
Akademiet VGS Heltberg Drammen

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Skolestart høsten 2024 er mandag 19. august.

Slik søker du skoleplass

For søkere til Akademiet VGS Heltberg Drammen, finnes vi nå på VIGO i Buskerud. Vi ønsker at våre søkere søker via VIGO i tillegg til våre nettsider. Søknadsfristen er 1. mars.

For å behandle søknaden din trenger vi karakterutskrift fra 1. halvår av 10. klasse samt avsluttende karakterer fra 9. klasse. Fra juli måned er det vitnemålet ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet. Du kan søke hos oss allerede fra desember.

Dere må sende inn 1. terminkarakter for siste skoleår og evt. kompetansebevis fra vg1. Fra juli måned er det kompetansebeviset ditt som teller. Karakterutskrifter sendes på e-post til skolestedet.

Elever som allerede går på Akademiet VGS Heltberg Drammen trenger ikke å sende inn karakterer.

Tilbud om skoleplass, eller ventelisteplass kommer i løpet av april og mai.

Etter førsteinntaket vil inntakskontoret gjøre rullerende inntak.

Elever som har vært på ferie og som kommer senere må melde fra til skolen på forhånd ellers vil de risikere å miste skoleplassen.

Skolerute 2024/2025

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
August10Første skoledag: 19.08
September20Høstferie: 30.09 – 04.10
Oktober19Høstferie: 30.09 – 04.10
November21
Desember15Siste skoledag før jul: 20.12
Januar20Planleggingsdag: 03.01
Første skoledag etter nyttår: 06.01
Februar15Vinterferie: 24.02 – 28.02
Mars21
April16Påskeferie: 14.04 – 21.04
Mai19Fridager: 01.05, 02.05, 29.05
Juni14Fridag: 09.06
Siste skoledag: 20.06

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer MacBook Air, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. MacBook Airen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Priser 2024/2025

Akademiet VGS Heltberg Drammen: kr. 2 100 per måned, totalt 21 000,-
Akademiet Aktiv koster kr. 2 400 per måned, totalt 24 000,-

Dette inkluderer MacBook Air, læremidler, skolesekk, printertilgang, ekskursjoner og bedriftsbesøk.

I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogram. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Egen Mac

Alle elever ved Akademiet VGS Heltberg Drammen får utdelt egen Mac ved skolestart. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde eventuell kalkulator og papir- og skrivemateriell selv. Bøkene er strekkodet og elevene er ansvarlig for de bøkene som blir registret på dem ved utdelingen.

Vilkår for utlån av lærebøker til elever skoleåret:

  1. Akademiet Heltberg Drammen låner gratis ut lærebøker til elever ved skolen.
  2. På angitt sted i boka skal låner skrive navn og skoleår i bøkene. Bøkene er også kodet og hver bok registres på eleven.
  3. Bøkene er skolens eiendom og eleven er kjent med at bøkene skal brukes av andre elever neste skoleår. Det skal derfor ikke skrives eller brukes markeringspenn i dem. For å unngå skader og unormal slitasje må bøkene behandles med varsomhet.
  4. Bøkene skal leveres tilbake til Akademiet Heltberg Drammen ved skoleårets slutt, og senest siste skoledag. Det er elevenes eget ansvar å tilse at bøkene er levert innen denne fristen. Hvis bøkene ikke er tilbakelevert innen fristen vil eleven/foresatte bli fakturert den kostnaden det er å kjøpe inn nye, like bøker. Dette er fordi skolen må bestille nye bøker tidlig for å få nok bøker til oppstart neste skoleår. Ved bytte av fag eller skole, eller avbrutt skolegang, skal bøkene leveres tilbake umiddelbart.
  5. Elevene skal montere bokbind på de mottatte bøkene. Bøker som det blir skrevet i, skades, tapes eller blir unormalt slitt må erstattes av eleven.

Dersom eleven ønsker å beholde boken er det anledning til det, og den vil da bli fakturert ved skoleårets slutt. Eleven står da selvfølgelig fritt til å notere eller markere i boken.

Fremmedspråk

Hos oss kan du velge mellom følgende språk*:

  • Spansk nivå 2
  • Spansk nivå 1+2
  • Tysk nivå 2
  • Fransk nivå 2
  • Morsmål – Akademiet VGS Heltberg Drammen tilbyr ikke undervisning, men elever som ønsker kan ta morsmål som privatist.

*Med forbehold om endringer.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post:  drammen.heltberg@akademiet.no

Telefon: + 47 31 01 19 55

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen, Norge

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Drammen