To elever på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal jobber med skole i en klassetime.
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Vi er en privat videregående skole, inspirert av Montessori-pedagogikk med faglig fordypning, undervisning i fokus og mentorordning.

Søk skoleplass

Bli bedre kjent med oss

Velkommen til Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Skolen ble stiftet i 1989 og har hatt ulike lokasjoner i Oslo. Skolen har hele tiden vært drevet som en fremtidsrettet skole med stort fokus på Montessori-pedagogikk.

Vi er en liten skole hvor hver enkelt elev blir sett og møtt der de er. Det er tett kontakt mellom lærer og elev og det gir god mulighet for personlig utvikling. Videregående skole handler ikke bare om fag, men også om trivsel og livsmestring.

I følge utdanningsdirektoratets skolebidragsindikatorer er vi i snitt de tre siste årene Oslos beste skole på å hente ut potensialet i elevene. Det vil si at elevenes faktiske gjennomføring er langt over det som
er forventet av de som starter hos oss. Det er takket være dyktige og engasjerte lærere.

Det stilles store krav til dagens ungdom og i følge elevundersøkelsen tilbyr vi et trygt læringsmiljø. Du vil møte engasjerte, motiverte og faglig dyktige lærere hos oss. Vi ønsker at våre elever skal få utvikle hele sitt potensiale og være godt rustet til voksenlivet når de avslutter videregående skole.

En skole som ser deg

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er inspirert av Montessori-pedagogikk. Vi vektlegger et positiv elevsyn og utvikling av selvstendighet. Hos oss vil du oppleve en annerledes timeplan: Vi har mindre klasseromsundervisning, og heller mer veiledningstid; hvor du bestemmer selv hvilket fag du jobber med, og hvor lærere er tilgjengelig som veiledere. Du arbeider fokusert på skolen istedenfor å få mye lekser. Selv om vi gir den enkelte elev mye fleksibilitet i skolesituasjonen, følger vi de samme kompetansemålene og eksamenene som den offentlige skolen. Som elev hos oss har du derfor de samme rettigheter til stipend og lån, skoleskyss, rådgivning og helsetjenester.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Moderne skole på Ullevaal Stadion

Siden januar 2016 har Akademiet VGS Heltberg Ullevaal vært lokalisert på Ullevaal Stadion. Dette gir enkel tilgang med kollektivtransport som t-bane og buss. Samtidig er det en rekke fasiliteter i umiddelbar nærhet. Treningssenter og butikker er rett utenfor døren og det er mange elever som setter pris på at friminuttene kan nytes på tribune til hele Norges fotballstadion!

Vi vet at omgivelsene har stor betydning for for læring. Hos oss får elevene lyse og moderne lokaler med tilgang til det beste utstyret i undervisningen.

Vi gir alle våre elever ny Mac og sammen med gode, trådløse nettverk sørger dette for at teknologien legger til rette for søring. Hos oss møter du en skole der trivsel, inneklima og orden er prioritert.

Vi er en UNESCO-skole

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal er stolt av å være en UNESCO-skole (UNESCO Associated Schools Network). Det innebærer at vi samarbeider med andre skoler i UNESCO-nettverket – som består av mer enn 12 000 skoler i 182 land. Som tilknyttet skole, er vi engasjert i en felles innsats for å fremme fred, ikkevold, likestilling, interkulturell forståelse, mangfold og internasjonal solidaritet.

Vi samarbeider på tvers av landegrenser og kulturer, og jobber aktivt for å styrke vårt bidrag til bærekraftig utvikling og høykvalitets utdanning.

UNESCO-skole logo

Elevrådet

Elevrådet på skolen består av 18 elever som brenner for å vise hvor viktige elevene på skolen egentlig er. Dette gjøres gjennom ukentlige møter hvor elevrådet diskuterer elevers innspill. Akkurat nå er elevrådet i startgropen av et stort prosjekt som skal øke elevdemokratiet på skolen, inkludere hver og en elev og samtidig bidra til at elevrådet blir mer sammensveiset. Det er viktig at elevenes ønsker blir vurdert og forsøkt gjennomført. De er er noe elevrådet skikkelig brenner for.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

FAU skal være linken mellom skole og hjem. De skal sørge for godt samarbeid og ta opp saker som berører elever/foreldre med skolen og bringe informasjon fra skolen tilbake til foreldrene.

Styret

Stiftelsen er eier av Akademiet VGS Heltberg Ullevaal og Heltberg International School og har Kunnskapsdepartementets godkjennelse til drift av skolen. Skolen har en godkjenning på 270 elever. Styrets oppgaver reguleres av til enhver tid gjeldende lov om friskoler.

Styret skal blant annet behandle følgende saker:

  • Fastsette størrelsen på skolepengene.
  • Vedta regnskap og budsjett for skolen.-fastsette inntaks og ordensreglement for skolen.
  • Ha ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning.
  • Påse at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode.
  • Påse at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt.
  • Sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten.
  • Drøfte den årlige rapporten om tilstanden til skolen.

Styrets leder er Kjetil Eide.

Om Akademiet

Akademiet har som mål å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Heltberg Ullevaal, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Ullevaal