Elever jobber i veiledningstid på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Praktisk info på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Skolekatalog

Toggle

Vil du ta en titt i årets skolekatalog? I katalogen finner du praktisk informasjon om skolen vår, utdanningsprogram og fokusområder. Du får også se hvordan vi har det hos oss, og hva elevene selv tenker om skolen sin.

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

En skoleplass hos Akademiet VGS Heltberg Ullevaal koster 27 000,- per skoleår.

Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Søknadsfristen for vårt førsteinntak er 1. mars. Etter førsteinntaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Akademiet VGS Heltberg Ullevaal har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.oslo@akademiet.no

Søk skoleplass på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet vgs. har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som vgs.-elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen

Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet vgs. sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Alle elever på Akademiet vgs. får utdelt en MacBook ved skolestart og får beholde denne vederlagsfritt etter fullført treårig skolegang på Akademiet.

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal følger skoleruta for Osloskolen. Obs: Siste skoledag før jul er 15.12.23, og første etter jul er 03.01.24.

Akademiet VGS Heltberg Ullevaal tilbyr fremmedspråkene:

  • Nyhet! Kinesisk 1
  • Nyhet! Kinesisk 2
  • Fransk 2
  • Spansk 1
  • Spansk 2
  • Tysk 1
  • Tysk 2
  • Tysk 1+2
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Ofte stilte spørsmål

Ja, skolen gir på samme måte som offentlig videregående skole generell studiekompetanse.

Akademiet setter deg som elev i sentrum og har fokus på selvstendighet og lære deg å lære. Vårt mål er å utnytte potensialet ditt og hjelpe deg til å bli en god samfunnsborger.

Ja, du blir russ når du går på Akademiet.

Ja, du som begynner på Akademiet og går tre år sammenhengende hos oss, får overta Mac-en din uten kostnad etter fullført tre-årig skolegang (Mac-stipend). Du betaler utstyrsstipend som du får fra Lånekassen (må søkes om) til skolen hvert år. Dersom du fullfører ett eller to sammenhengende år på Akademiet har du anledning til å overta Mac-en mot et mellomlegg.

Elevene ved Akademiet er omfattet av samme ordning som elever på offentlig skole i Oslo. Oslo kommune har dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss i videregående skole, så elever ved Akademiet VGS Heltberg Ullevaal må betale skyss selv. Dersom du bor i et annet fylke enn Oslo, så kan du søke hjemfylket ditt om skyssgodtgjøring.

Som elev ved Akademiet har du samme rettigheter til lån og stipend som ved andre videregående skoler.

Om Akademiet

Akademiet har som mål å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ullevaal@akademiet.no

Telefon: +47 22 02 11 40

Adresse: Sognsveien 75B, 0855 Oslo, Norge

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Ullevaal