Akademiet VGS Kristiansand utenfra

Om Akademiet VGS Kristiansand

Vi vil være en skole, som du etter endt skolegang ser tilbake på med glede og vennskap for resten av livet.

Dyktige og engasjerte lærere

Ved Akademiet VGS Kristiansand har vi dyktige og engasjerte lærere som er tilstede for deg som elev og som hjelper deg med å nå dine mål. Du som elev er i sentrum for alt vi gjør. Vår unike mentorordning, og et godt samarbeid mellom lærerne på tvers av fag og trinn, bidrar til dette. Vårt ønske er at du får hjelp og veiledning til å vokse, både som fagperson og menneske. Vi vil være en skole, som du etter endt skolegang ser tilbake på med glede og vennskap for resten av livet. Vi har faglig dyktige lærere som bruker mulighetene som finnes innenfor ny teknologi, tverrfaglighet og tilgang til dybdekunnskap, for å skape best mulig læring. Lærerne er bevisste på å knytte opplæringen til konkrete mål og dagsaktuelle temaer.

Akademiet VGS Kristiansand er også opptatt av å skape et læringsmiljø preget av trivsel, mestring og inkludering, hvor det er mulig å lære, både gjennom en praktisk og en teoretisk tilnærming. Vi mener at vår pedagogiske modell stimulerer til økt læringsglede for hver enkelt elev og økt motivasjon for å lære. Akademiet er for deg som vil litt mer. Dette gjelder også for alle våre ansatte som strekker seg langt for at du skal få en best mulig videregående utdanning. Skolen har en forventning om at hver enkelt elev har et ønske om å gjøre sitt beste og med best mulig resultat. Skolen legger til rette for dette gjennom individuelle tilpasninger, stor frihet og fleksibilitet i skolehverdagen og økt fokus elevens egen aktive rolle i læringsprosessen.

Les mer om Akademietmodellen
For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.


Fagtilbud

I det du begynner på vg2 må du enten velge å fordype deg i realfag, eller språk og samfunnsfag. Fagtilbudet kan variere noe fra år til år. Her kan du se en oversikt over fagtilbudet på Akademiet VGS Kristiansand.

Programfag

I flere av fagene vil du få praktisk innføring i vitenskapelige metoder og du vil få muligheten til å gjennomføre egne forskningsprosjekter.

Kommunikasjon- og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av internasjonalisering, hurtige teknologiske endringer, og nye kommunikasjonsformer. For å klare dette blir det stadig viktigere å ha kultur- og språkkunnskap.

ProgramfagProgramfagenhet
PsykologiPsykologi 1 og Psykologi 2
Politikk, individ og samfunnSosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap
EngelskEngelsk 1 og Engelsk 2
Matematikk Matematikk S1 og Matematikk S2

Mange høyere utdannelsesløp krever at du har realfag fra videregående. Tannlegestudiet, legestudiet, arkitektur og ingeniørstudier er eksempler på studier som krever realfag fra videregående. Også lærerstudiet har matematikk-krav, og innen økonomi anbefales det også å ha et godt grunnlag i matematikk. Realfag er integrert i nesten alle deler av samfunnet, og nesten uansett hva man skal jobbe med, vil en bakgrunn innen realfag komme godt med. Matematikk er et interessant fag i seg selv, men er også det viktigste verktøyet vi har i alle andre realfag.

ProgramfagProgramfagenhet
MatematikkMatematikk S1, Matematikk S2, Matematikk R1 og Matematikk R2
KjemiKjemi 1 og Kjemi 2
FysikkFysikk 1
BiologiBiologi 1

Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må ha fremmedspråk over 3 år på videregående. Vi tilbyr faget spansk (med forbehold om endringer).

Studietidsmodellen

På Akademiet bruker vi studietidsmodellen, der eleven disponerer egen «studietid» som er forskjellig fra den tradisjonelle lærerstyrte undervisningen. I studietiden har elevene frihet og fleksibilitet til å velge hvilke fag de vil prioritere og hvilken læringsstrategi de ønsker å benytte. At eleven i større grad får eierskap til sin egen læring og har muligheten for å ta egne valg, mener vi bidrar til mer tilpasset og effektiv læring. I studietiden har eleven også tilgang til dyktige faglærere, hvor læreren i større grad skal veilede på elevens premisser. Vi har organisert studietiden til starten og slutten av dagen, der man starter dagen med forberedelse og introduksjon av emnene. På slutten av dagen brukes studietiden til å oppklare spørsmål fra den lærerstyrte undervisningen eller til å gjøre lekser eller lignende.

Vurdering for læring

Vi har en fast vurderingsdag i uken for å skape forutsigbarhet for deg som elev og idrettsutøver. Vurderingene skal hjelpe å fastsette mål og være motiverende. Målet er at sluttvurderingen ikke bare tar hensyn til hvilken kompetanse du har opparbeidet deg på ett tidspunkt, men hele prosessen og utviklingen underveis.

Mentor

Din egen mentor

En av de konkrete tingene vi i Akademiet har gjort for at elevene skal lære at kompetanse er noe de selv må bygge, er å gi hver enkelt elev sin egen mentor. I individuelle samtaler planlegger mentorene og elevene hvordan læringsarbeidet skal skje og evaluerer hvordan læringen har vært den siste tiden. Erfaringene elevene får gjennom disse samtalene er økt bevissthet rundt hvordan de selv lærer best og blir den beste versjonen av seg selv. Alle elever får også tilbud om faste ukentlige møter med mentor for å planlegge og strukturere sin egen hverdag. Mentor hjelper også elevene med å prioritere og ta riktige valg. Skolen jobber for at totalbelastningen når det gjelder skole, fritid og familie blir optimal og tilpasset hver enkelt elev. Her drar vi nytte av å være en mindre skole, der mentorene våre kun har ansvar for en mindre gruppe elever. Vi er opptatt av å forebygge stress, og at en sunn livsstil med riktig kosthold og tilstrekkelig med søvn bidrar til bedre læring og utvikling.

Omvendt undervisning

All vår undervisning er også organisert rundt prinsippet om omvendt undervisning. Dette handler om å bruke ulike metoder og verktøy som gir en bedre individuelt tilpasset læringssituasjon. For oss er studietidsmodellen viktig i anvendelsen av omvendt undervisning. Studietiden på begynnelsen av dagen skal eleven bruke til å forberede seg til den lærerstyrte undervisningen, mens studietiden på slutten av dagen normalt brukes til å oppklare spørsmål fra den lærerstyrte undervisningen og til faglig fordypning.

Akademiet VGS Kristiansand

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.

E-post: kristiansand@akademiet.no

Telefon: 918 84 450

Adresse; Stadionveien 21, 4632 Kristiansand, Norge

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand