Elever ute på Akademiet VGS Sandnes

Om Akademiet VGS Sandnes

Hos oss vil vi at elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt.

Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen

Akademiet VGS er landets største friskoler med 2500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning.

Akademiet Sandnes holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum med gode tog- og bussforbindelser. Skolen tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon og påbygg. Skolen har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området.

Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.

Vi har en lærerstab med høy faglig kompetanse, stort engasjement og som er dyktige til å se den enkelte elev.  Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål. Skolen forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at skolen forventer at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder kompetanse, metoder, utstyr og nettverk.

Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler.  

Elever og lærer på Akademiet VGS Sandnes i studietid

Vi i Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon, vi tror at dagens skole trenger å reformeres. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene. Det er derfor vi i Akademiet tester ut ulike former for elevaktiv læring, gjennom varierte undervisningsformer, studietidsmodeller og personlig mentor.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Telefon 51 90 55 30

Adresse Langgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse Postboks 3223, 4398 Sandnes

Vil du ha omvisning?

Ta kontakt på mail sandnes@akademiet.no.

Vi finner gjerne tid til å vise deg/dere rundt på skolen og svare på spørsmål!

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Sandnes