To elever på Akademiet VSG Sandnes smiler til en medelev

Praktisk info på Akademiet VGS Sandnes

Les mer om skolerute, skoleskyss, timeplan og reglementer her.

Praktisk informasjon

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Akademiet VGS Sandnes er med i Vigo og du søker på www.vigo.no eller på akademiet.no etter at søknadsfristen er gått ut.

Skolerute for 2023/2024

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
Aug12Første skoledag: onsdag 16.08
Sept22
Okt17Høstferie: 09.10–13.10 (uke 41)
Nov21Planleggingsdag: 14.11
Des14Siste skoledag før jul: 20.12
Jan22Første skoledag etter jul: 02.01
Feb16Planleggingsdag: 15.02
Vinterferie: 26.02 – 01.03 (uke 9)
Mar14Planleggingsdag: 15.03
Påskeferie: 25.03- 01.04
Apr21Fri: 01.04
Mai18Arbeidernes dag 01.05, Kristi Himmelfartsdag 09.05, ordinær fridag 10.05, Grunnlovsdagen 17.05, 2. pinsedag 20.05.
Jun14Siste skoledag: 20.06

Skolerute for 2024/2025

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
Aug10Første skoledag: mandag 19.08
Sept20Planleggingsdag 24.09
Okt18Høstferie: 07.10–11.10 (uke 41)
Nov21
Des15Siste skoledag før jul: 20.12
Jan22Første skoledag onsdag 02.01
Feb14Planleggingsdag: 12.02
Vinterferie: 24.02 – 28.02 (uke 9)
Mar21
Apr16Påskeferie 14.04 – 21.04
Mai19Offentlige høytidsdager: 01.05, 29.05, 30.05
Jun14Offentlig høytidsdag 09.06. Siste skoledag torsdag 20.06
Sum: 190 dager

Velkommen til skolehelsetjenesten ved Akademiet VGS Sandnes. Dette er et gratis tilbud til alle elever på skolen.

Helsesykepleier Agnethe Kvammen er tilstede mandager fra 8-12, og torsdager fra 8-15.

Kontaktinformasjonen hennes er:

E-post:  Agnethe.kvammen@sandnes.kommune.no

Tlf. 902 86 152/51 33 51 43

Vi vil gjerne hjelpe deg!

Sosialrådgiver – Siri Tjetland 

For avtale, stikk innom eller send en mail til:
siri.tjetland@akademiet.no

Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen går som oftest via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner.

Siri Tjetland

Karriereveiledning

Du har kanskje spørsmål rundt veien videre, hva du bør tenke på og hvordan du kan starte denne prosessen. I karriereveildeningsheftet finner du mye nyttig informasjon som kan hjelpe å svare på noen spørsmål du kan ha. Dersom du har andre spørsmål knyttet til karriere og videre studier kan du ta kontakt med rådgiveren på skolen.

Husk at dette er en prosess og det er ditt liv det er snakk om. Bruk tid på det og tenk gjennom hvem du er, hva dine styrker og interesser er, og hva som finnes der ute som kan passe til deg. Du er ikke alene, men ansvar for prosessen din er det bare du som kan ta.

Det er også lurt å være litt realistisk i valg av studier i forhold til snittet du har. Snittet på studiene varierer litt fra år til år, men på Samordnaopptak finner du snittet som var forrige studieår og kan bruke dette som et utgangspunkt.

Akademiet vgs Sandnes bruker iSkole, et skoleadministrativt system, for timeplan, føring av fravær, anmerkninger, underveisvurderinger, halvårsvurderinger og standpunktkarakterer.

For tilgang kan du gå til www.iskole.net

Elevtilgang:
Bruk din FEIDE bruker (du får en epost i begynnelsen av skoleåret) og velg tilhørighet «Akademiet VGS Sandnes».

Foresattilgang:

I begynnelsen av skoleåret får dere en epost med informasjon om konto og passord.

Bruk din personlig epost og passordet du fikk i eposten.

Har du glemt / mistet eposten?

For å komme deg inn må du bruke den epostadressen som du brukte når du registrerte ungen din på skolen. Ta kontakt med skolen hvis du ikke husker hvilken epostadresse du registrerte, eller om du vil bytte den.

Trykk på «Glemt passord?» for å tilbakestille / lage nytt passord.

Som elev ved Akademiet vgs har du rett på fri skoleskyss på lik linje med elever i offentlige skoler. Dersom det er mer enn seks kilometer mellom hjem og skole har du krav på fri skoleskyss. Skyssretten gjeld til og fra skolen ved ordinær skoletid.

Fravær og søknader om permisjon skal meldes inn på eget skjema.

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Å være elev på Akademiet Sandnes koster 19 500 kroner for et skoleår, fordelt over 10 måneder.

Ved skolestart får elevene utlevert en bærbar mac som følger dem gjennom tiden ved Akademiet. Den får eleven beholde når de slutter hos oss etter 3 år. Skolen sørger for vedlikehold og service, samt gir tilgang til nødvendige programmer uten kostnad for eleven.

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet vgs har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som vgs elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

Mentorordningen på Akademiet vgs er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig. Mentor skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til en framtidig studenttilværelse.

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Ungdomsteamet er et frivillig og gratis tilbud til alle ungdommer og familier i Sandnes. De er en del av Ressurssenteret for barn og familier. Teamet har ulik erfaring og kompetanse, blant annet på tema som: Sosiale medier, venner, familie, rus, psykisk helse og kriminalitet.

De er noen å snakke med og gir veiledning og oppfølging.

Barne og familieenheten – Ressurssenter for barn og familier

Tlf: 475 02 571

Ingen utfordringer er for små eller for store.

De har taushetsplikt!

Akademiet VGS Sandnes bruker Canvas som LMS (Learning Management System) i daglig kommunikasjon mellom lærer og elev.

Canvas er verktøyet som lærer bruker i direkte kommunikasjon mot elever til lekser, oppgaver, gjøremål, tester etc. I praksis det aller meste av digital kommunikasjon med unntak av fravær, orden/oppførsel og termin1 / termin 2 vurderinger som skjer i iSkole.

Ønsker du tilgang? Se veiledning med video nedenfor.

Canvas Parent App

Som foresatt kan du få tilgang til Canvas gjennom en app på iphone / android. Følg veiledning for å komme i gang.

  • Gå til https://akademiet.instructure.com/login/canvas og opprett din Canvas-konto for foresatte
  • Last ned appen Canvas Parent for iphone på App Store eller android på Google Play
  • Klikk -> Finne skolen min og skriv inn / velg Akademiet – Foresatte
  • Nederst i skjermbildet klikk på Opprett konto
  • Fyll så inn ditt navn, e-post, lag deg et passord. Det trengs videre en paringskode for å koble deg som foresatt mot eleven. Paringskode er det elev som henter ut til deg i eleven Canvas-pålogging ved å gå på Konto -> Innstillinger -> Par med observatør

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Telefon 51 90 55 30

Adresse Langgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse Postboks 3223, 4398 Sandnes

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Sandnes