Chat with us, powered by LiveChat

Fokusområder

Studiespesialisering med Internasjonalt fokus

Verden har aldri vært så liten som nå. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke, bosted og opphold i land som man før bare kunne drømme om. All kommunikasjon skjer raskere, enklere og over større avstander. Det fører til at menneskelig samhandling på tvers av landegrensene stadig blir lettere.

Akademiet har lang erfaring med internasjonalisering, og våre elever har besøkt byer i inn og utland. I forhold til vanlig Studiespesialisering har denne klassen et mer internasjonalt preg på undervisningen, ulike prosjekter samt kontakt med skoler og elever i Europa. Elevene lærer mye om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landene de skal reise til.

Som elev på Studiespesialisering med Internasjonalt fokus har du samme programfagtilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for Studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Du må dog velge programmet ”Internasjonal” med en uketime på vg1, vg2 og vg3.
Siden det er utenlandstur på alle årstrinn på internasjonal linje, vil det medføre ekstrakostnader til reise og opphold som eleven må betale selv. Avhengig av reisemål, årstrinn og evt. sponsing vil kostnaden variere mellom kr. 3.500,- og 5.000,- pr. tur ekskl. lommepenger.

Studiespesialisering med Teknologi og forskning

Er du interessert i realfag og naturvitenskap, og hvordan kunnskapen brukes til teknologisk utvikling? Kan du tenke deg å lære mer om hvordan forskere arbeider, og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet? Da kan studiespesialisering med teknologi og forskning være noe for deg!
Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende er svært etterspurt i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv, er nyskaping gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region. Næringslivet på Sunnmøre domineres av teknologitunge bedrifter som sterkt etterspør arbeidskraft med nettopp slik kompetanse.

Som elev ønsker vi at du skal få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi blir et naturlig verktøy i dette arbeidet. I tillegg til fellesfagene vil du få forsterket matematikkopplæring og faget Teknologi og Forskningslære 1. Dette faget går over to år med standpunktkarakter etter VG2.

Samarbeid med teknologi- og forskningsbedrifter, samt ulike ekskursjoner og besøk ved disse, vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i- og utenfor skolen av forelesere som arbeider i bransjen. Denne retningen passer for deg som er glad i matematikk og realfag, og vet at du har lyst til å studere realfag også etter videregående skole.

Studiespesialisering med Juss

Har du lagt merke til at nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og at nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg?
Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge Studiespesialisering med juss!

Jurister har innsikt i mange ulike rettsområder og arbeider innen mange felt i samfunnet. Noen jobber som advokater, dommere eller politijurister. Andre jobber i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Du finner også jurister innen høyere utdanning og forskning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet. Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etiske standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

Som elev på Studiespesialisering med juss har du samme programfagtilbud og valg-muligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elver blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i- og utenfor skolen av jurister som arbeider i bransjen.

 

 


Kontakt Ålesund