Chat with us, powered by LiveChat

Mentorordning

På Akademiet Videregående Skole får du din egen mentor

Akademiet skal være et naturlig sted for livsutfoldelse, et sted for utvikling, og et sted som gjør deg godt rustet i møte med senere studier og arbeidsliv. Skolen skal være et speil av samfunnet, og trenger derfor stadig å utvikle seg. Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorordningen på våre skoler.

Hva vil det si å ha egen mentor?

Du får en lærer som er din personlige mentor. Sammen med mentoren din er målet at du raskt skal føle deg hjemme, lære deg hvordan du lærer best, og bli vant til å jobbe selvstendig og disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående skole.

Mentor lærer hjelper elev. foto.

Hvordan fungerer det å ha mentor?

Mentorlæreren din har jevnlige samtaler med deg. I samtalene planlegger dere de neste ukene og ser på hvordan de siste ukene har gått. På den måten kan du lære deg hva som fungerer best for deg og om hvordan du lærer best. Mentor vil kunne komme med råd som ikke bare er knyttet til hvordan du tilegner deg kunnskap, men også tema som søvn og spisevaner, trivsel og trygghetsfølelse.

Hvorfor har vi mentor?

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil være godt rustet til videre studier og arbeidsliv. Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestringsfølelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte: Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.


Kontakt Bergen