Chat with us, powered by LiveChat

Skole-hjem samarbeid

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

Elev sitter kantina med sekk. foto.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven kjenner at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er elevenes trivsel, trygghet og læring.

Som foresatt for elev som ikke er myndig, vil du bli invitert til felles foreldremøter, og kontaktmøter første halvår både på Vg1 og Vg2. På Vg3 inviterer vi også til fellesmøte, selv om de fleste elevene da har blitt myndige.

Dersom du som foresatt har behov for å snakke med kontaktlærer eller faglærer utenom disse møtene er det naturligvis anledning til å ta kontakt! Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med skolen skal være lav. Vi er her for dere!

 


Kontakt Bergen