Chat with us, powered by LiveChat

Skolen med de beste resultatene

Akademiet VGS Drammen er best på elevundersøkelsen. Foto.


VISSTE DU AT...

...en undersøkelse utdanningsdirektoratet nylig har foretatt ved alle landets videregående skoler viser at;

Våre elever trives bedre enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.

Våre elever opplever langt høyere støtte fra lærerne enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.

Våre elever opplever mer positiv faglig utfordring enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.

Våre elever opplever sterkere fokus på læring og større grad av mestring enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.

Våre elever opplever i større grad å bli lyttet til gjennom elevdemokratiet enn elever gjennomsnittlig gjør ved andre skoler.

Hva gjør oss til skolen med de beste resultatene?

1. Vi har faglig dyktige lærere som er engasjert og bryr seg om deg som elev.
2. Vi har et trygt og inkluderende miljø med høy trivsel og lite mobbing.
3. Vi har en struktur og organisering som legger til rette for et godt læringsmiljø.
4. Vi jobber hele tiden målrettet med tiltak for å bli bedre.

Svært gode resultater på undervisningsevaluering

To ganger i året gjennomfører vi vår egen undervisningsevaluering, hvor elevene gir en vurdering av alle sine lærere. Slik sikrer vi at hver enkelt elev blir hørt og tatt på alvor. Undersøkelsen viser at våre lærere oppfattes som støttende, som gode kunnskapsformidlere
og at de har en genuin tro på at eleven skal lykkes.

Best på Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen måler elevenes trivsel på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes faglige veiledning, hvor tilfredse de er med elevdemokratiet på skolen og med det fysiske læringsmiljøet.
Resultatet viser at våre skoler har et svært godt læringsmiljø preget av høy trivsel og lite mobbing. For at elvene skal trives er det også viktig at de ansatte har det bra. Derfor gjennomføres også en årlig personalundersøkelse. Lærerne våre oppgir at de trives og er stolte av arbeidsplassen sin.
Våre resultater er en god illustrasjon på hvorfor det er viktig med et mangfold i utdanningstilbudene, og at det er mulig for elevene å velge alternativer til den offentlige skolen. Vi tror at konkurranse stimulerer skolene, til å jobbe knallhardt for å bli enda bedre og få enda bedre resultater fremover.


Kontakt Drammen Sundland