Chat with us, powered by LiveChat

Skolearena foreldrepålogging

Akademiet VGS Ålesund bruker Skolearena, et skoleadministrativt system, for føring av fravær, anmerkninger, underveisvurderinger, halvårsvurderinger og standpunktkarakterer.

Akademiet VGS har lagt til rette for at du foreldre/foresatt skal kunne følge med på elevens fravær, anmerkninger, vurdering og karakterer. Dette gjør du ved å opprette tilgang til SkoleArena. Vi har laget en oversiktlig bruksanvisning (PDF) som viser deg hvordan du går frem, klikk her: Foresattetilgang Skolearena

SkoleArena virker i samspill med skolens administrasjonssystem, EXTENS, som er levert av IST. Data herfra blir overført til den nasjonale vitnemålsdatabasen og VIGO som er et datasystem som brukes ved søknad til videregående utdanning.


Kontakt Fredrikstad