Chat with us, powered by LiveChat

Slik søker du

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Slik søker du til våre skoler i Drammen, Kristiansand, Molde, Sandnes og Ålesund:
Akademiet Drammen, Akademiet Ypsilon vgs, Akademiet Kristiansand, Akademiet Molde, Akademiet Sandnes og Akademiet Ålesund er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo.

For skolene i Drammen skal du i tillegg til Vigo-søknaden også søke via våre nettsider.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden du finner på våre nettsider.

Slik søker du til våre skoler i Oslo, Bergen og Fredrikstad:

Akademiet Oslo, Akademiet Bergen og Akademiet Fredrikstad har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider  – eller på søknadsskjemaet i katalogen. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Kopi av karakterutskrifter lastes opp elektronisk med søknaden eller sendes som vedlegg til e-post til:
Oslo: inntak.oslo@akademiet.no
Bergen: bergen@akademiet.no
Fredrikstad: fredrikstad@akademiet.no


Kontakt Fredrikstad