Chat with us, powered by LiveChat

Praktisk info

Skolekatalog:
Last ned vår skolekatalog her.

Skolepenger 2020/2021:
Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.
En skoleplass hos Akademiet Oslo koster 22.000,- per skoleår.
Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Slik søker du
Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars. Etter hovedopptaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Akademiet Oslo har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.
Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.oslo@akademiet.no  
For å se vårt inntaksreglement kan du trykke her 

Lånekassen
Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?
Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen

Læremidler
Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Egen mac
Alle elever på Akademiet VGS får utdelt en bærbar mac ved skolestart og får beholde denne vederlagsfritt etter fullført treårig skolegang på Akademiet.

Skoleruta
Akademiet Oslo følger skoleruta for Osloskolen. Trykk her for å se skolestart, ferie og andre fridager.

Akademiet Oslo tilbyr fremmedspråkene:

 • Nyhet! Kinesisk 1
 • Nyhet! Kinesisk 2
 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Spansk 1+2
 • Tysk 1
 • Tysk 2
 • Fransk 1
 • Fransk 2
 • Fransk 3
 • Fransk 1+2

Videre studier
Akademiet gir på̊ samme måte som offentlig videregående skole generell- eller spesiell studiekompetanse.

Blir jeg russ?
På Akademiet blir alle VG3 elever russ, på lik linje med andre videregående skoler, men det er opp til deg selv om du ønsker å delta i russefeiringen.


Kontakt Oslo