Chat with us, powered by LiveChat

Praktisk info

Skolekatalog:
Last ned vår skolekatalog her.

Skolepenger 2019/2020:
Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.
En skoleplass hos Akademiet Oslo koster 21.000,- per skoleår.
I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogram.
Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Slik søker du
Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars. Etter hovedopptaket har vi rullerende opptak frem til skolestart. Akademiet Oslo har eget inntakskontor. Dette innebærer at elever som vil gå på disse skolene må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.
Kopi av karakterutskrifter sendes som vedlegg til e-post til inntak.oslo@akademiet.no

Lånekassen
Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.

Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?
Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen. Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen

Læremidler
Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Egen mac
Alle elever på Akademiet VGS får utdelt en bærbar mac ved skolestart og får beholde denne vederlagsfritt etter fullført treårig skolegang på Akademiet. Elever som fullfører ett eller to år på Akademiet får anledning til å overta macen mot et mellomlegg.

Programfag

Business-linjen
er for deg som kunne tenke deg å studere på Norges Handelshøyskole, BI eller andre, økonomifaglige utdannelser. På business-linjen tilbys fagene entreprenørskap og bedriftsutvikling, markedsføring og ledelse og psykologi 1.
I entreprenørskapsfaget utvikler elevene i løpet av ett skoleår en ungdomsbedrift fra idéstadiet til en fullverdig bedrift med produkter eller tjenester i markedet. Du lærer på en annerledes, morsom og praktisk måte. Entreprenørskap handler om å lære ved å gjøre. Du utvikler din skaperevne, kreativitet og samarbeidsevner. Visste du at kompetanse innen entreprenørskap regnes som en av de viktigste nøkkelkompetanse for fremtiden?

Internasjonal linje
er for deg som vil ha engelskkunnskaper som gjør deg rustet til å jobbe i et internasjonalt, globalisert miljø, og du får hevet blikket ut mot verden. Som ung i dag står du foran valgmuligheter når det gjelder utdanning, yrke og bosted som man før bare kunne drømme om. Velger du denne linjen har du mulighet for studieutveksling til York i England på VG2. Akademiet samarbeider med Heltberg International og du kan få oppleve et spennende og utviklende år i England i trygge rammer. På internasjonal linje får du fag som internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, historie og filosofi, kommunikasjon og kultur, politikk og menneskerettigheter og sosiologi og sosialantropologi.

Løvebakken-linjen
er for deg som ønsker å studere juss, statsvitenskap, psykologi eller andre akademiske samfunnsfag senere. Er du samfunnsengasjert og ønsker mange muligheter på arbeidsmarkedet? Da er Løvebakken-linjen et godt springbrett for din vei inn mot høyere akademiske studier. Her får du fagene sosiologi og sosialantropologi, politikk og menneskerettigheter, psykologi og rettslære. Løvebakken er for øvrig navnet på oppkjørselen foran Stortinget. Navnet har den fått fra de to løve gurene som vokter inngangspartiet. Kanskje er en fremtidig plass på Stortinget noe å strekke seg etter for deg som velger denne linjen?

Realfaglinjen
er for deg som har lyst til å bli lege, veterinær, ingeniør eller bare ikke vil lukke noen dører til disse utdannelsene. Forskning viser at fremtidens arbeidsmarked har et stort behov for mennesker med realfagskompetanse. Man velger på VG2 mellom fagene kjemi, fysikk, biologi og teknologi, teknologi og forskningslære, i tillegg til matematikk. I VG3 viderefører man tre av disse fagene. Realfaglinjen gir deg full uttelling på realfagspoeng ved fullført studieløp.

VG2

Linje Fag 1 Fag 2 Fag 3
Business-linjen Psykologi 1 Markedsføring og ledelse 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Internasjonal linje Kommunikasjon og Kultur 1 Sosiologi og sosialantropologi Internasjonal engelsk
Løvebakken-linjen Psykologi 1 Sosiologi og sosialantropologi Rettslære 1
Realfaglinjen Biologi 1 Kjemi 1 Fysikk 1

 

VG3

Linje Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4
Businesslinjen Psykologi 2 Markedsføring og ledelse 2 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
Internasjonal linje Psykologi 2 Politikk og menneskerettigheter Samfunnsfaglig engelsk
Løvebakken Psykologi 2 Politikk og menneskerettigheter Rettslære 2
Realfag Biologi 2 Kjemi 2 Fysikk 2 Teknologi og forskningslære 1 / Teknologi og forskningslære 2


Akademiet Oslo tilbyr fremmedspråkene:

  • Nyhet! Kinesisk 1
  • Spansk 1
  • Spansk 2
  • Spansk 1+2
  • Tysk 1
  • Tysk 2
  • Fransk 1
  • Fransk 2
  • Fransk 3
  • Fransk 1+2

Videre studier
Akademiet gir på̊ samme måte som offentlig videregående skole generell- eller spesiell studiekompetanse.

Blir jeg russ?
På Akademiet blir alle VG3 elever russ, på lik linje med andre videregående skoler, men det er opp til deg selv om du ønsker å delta i russefeiringen.


Kontakt Oslo