Chat with us, powered by LiveChat

For elever

Ved Akademiet VGS lykkes vi sammen. Vi har en lærerstab med høy faglig kompetanse, stort engasjement og som er dyktige til å se den enkelte elev.  Hos oss vil du oppleve at lærerne gjør sitt beste for å hjelpe deg fram mot dine mål. Skolen forventer mye av elevene når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning til egen læring. Dette betyr også at skolen forventer at elevene stiller krav til skolen, både når det gjelder kompetanse, metoder, utstyr og nettverk.

Akademiet Sandnes er en relativt liten skole. Det gjør at det er lettere å opprettholde det gode læringsmiljøet vi har. Hos oss vil vi at alle elevene skal trives og føle seg ivaretatt både faglig og sosialt. Forskningsrapporter viser at elever på Akademiet Sandnes gjennomfører videregående opplæring på normert tid i mye større grad enn elever i andre videregående skoler.  

Vi i Akademiet arbeider systematisk med utvikling og innovasjon, vi tror at dagens skole trenger å reformeres. Læreren er ikke lenger bare en formidler av kunnskap, men også en viktig veileder og motivator, en som stiller krav og yter støtte i tett samhandling med elevene. Det er derfor vi i Akademiet tester ut ulike former for elevaktiv læring, gjennom varierte undervisningsformer, studietidsmodeller og personlig mentor.


Kontakt Sandnes