Chat with us, powered by LiveChat

Rådgiver

Vi vil gjerne hjelpe deg!

Sosialrådgivere

Akademiet har to sosialrådgivere.

Amund Hovland – vg1 og vg2. 
Siri Tjetland – vg3

For avtale, stikk innom eller send en mail til:
amund.hovland@akademiet.no
siri.tjetland@akademiet.no

Elever med ulike vansker kan ta kontakt med SOS-rådgiver. Henvendelsen går som oftest via kontaktlærer. SOS-rådgiver har nært samarbeid med kontaktlærere og administrasjon og knytter kontakter med hjelpeinstanser utenfor skolen til beste for eleven. Det kan være PPT, helsesøster, oppfølgingstjenesten, sosialkontor, trygdekontor osv, for eksempel dokumentasjon i forbindelse med stipend/lån. SOS-rådgiver kan formidle hjelp og støtte til elever i vanskelige situasjoner.

 

YoU-rådgivere

Akademiet har to karriereveiledere.

Øyvind Sollie-Vollen – vg1 og vg2
Tarali Etnan – vg3

Våre arbeidsoppgaver er følgende:

  • Veiledning ved valg av programfag
  • Kontaktperson i forhold til videre studier
  • Veiledning og saksbehandling ved utvekslingsår i utlandet
  • Kontaktperson i forhold til ungdomsskolen

Rådgiverne tar selv kontakt med grupper og enkeltelever for orienteringer og veiledning, lærere kan henvise til rådgiver, og elevene kan selv ta kontakt ved behov.

tarali.etnan@akademiet.no
oyvind.vollen@akademiet.no

 


Kontakt Sandnes