Chat with us, powered by LiveChat

Tilbud i nærområdet

Ungdomsteamet i Sandnes

Ungdomsteamet er et frivillig og gratis tilbud til alle ungdommer og familier i Sandnes. De er en del av Ressurssenteret for barn og familier. Teamet har ulik erfaring og kompetanse, blant annet på tema som: Sosiale medier, venner, familie, rus, psykisk helse og kriminalitet.
De er noen å snakke med og gir veiledning og oppfølging.

Barne og familieenheten - Ressurssenter for barn og familier

Tlf: 475 02 571

Ingen utfordringer er for små eller for store.

De har taushetsplikt!


Kontakt Sandnes