Chat with us, powered by LiveChat

Mentorordning

Mentorordningen på Akademiet vgs er fundamentet i elevens utvikling. Sammen med mentoren er målet at eleven skal føle seg hjemme på skolen så raskt som mulig. Mentor skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til en framtidig studenttilværelse.


Kontakt Sandnes