Chat with us, powered by LiveChat

Praktisk info

Akademiet VGS er landets største friskoler med 2500 plasser fordelt på 14 skolesteder. Skolen er kjent for sine tilfredse elever og motiverte og godt kvalifiserte lærere, som stiller opp også utenfor undervisningstiden. Akademiet er en videregående skole som er offentlig godkjent, har statsstøtte og gir studiekompetanse for høyere utdanning.

Akademiet Sandnes holder til i flotte lokaler midt i Sandnes sentrum med gode tog- og bussforbindelser.  Skolen tilbyr studieplasser til rundt 300 elever innenfor studiespesialisering, studieforberedende medier og kommunikasjon, IKT-servicefag og påbygg. Skolen har et stort nedslagsfelt, med ca. 50 % av elevene fra Sandnes og ellers elever fra hele området.

Akademiet Sandnes scorer høyt på Utdanningsdirektoratet sin Elevundersøkelse, der en ser på læringsmiljø, både fysisk og psykisk, læringstrykk og om elevene får nok utfordringer tilpasset sitt nivå. Skolen har gode systemer for tilbakemeldinger og ingen elever skal være i tvil om hvorfor de har fått akkurat den karakteren på en vurdering. Skolen har strukturerte og motiverte elever og lærere.


Kontakt Sandnes