Apotektekniker som holder opp en beholder med legemiddel. Foto.
1/1

Apotektekniker

Er du interessert i å jobbe på apotek, men mangler formell kompetanse? Etter endt eksamen kan du søke autorisasjon som apotektekniker.

Hvem kan ta apotektekniker?

Toggle

Apotekteknikere jobber med ekspedering og rådføring av legemidler, reseptmedisiner og andre varer, i tillegg til laboratoriearbeid, logistikk og varehåndtering. Som apotektekniker kan du jobbe både i det offentlige og det private, i tillegg til å kunne jobbe innenfor legemiddelindustrien.

Det kreves fullstendig vitnemål for å kunne søke om autorisasjon. Du må oppfylle følgende krav:

 • Har bestått Helse- og oppvekstfag VG1 og Helseservicefag VG2
  eller har både realkompetanse og yrkesfaglig fordypning (YFF) godkjent.
 • Fellesfagene på VG1, VG2 og VG3 må også være bestått. Fritak fra fellesfagene kan søkes på grunnlag av «allsidig praksis» til din tidligere videregående skole eller til den skolen som du søker om å få utstedt vitnemål fra. Det forutsettes at du er over 25 år.
 • Hvis du mangler fag fra VG1 eller VG2 så kan du ta disse fagene som privatist mens du tar kurset i apotektekniker hos oss.

Helse- og oppvekstfag VG1 inneholder tre programfag og Helseservicefag VG2 inneholder tre programfag. Trenger du alle fagene tilbyr vi pakker hvor alle fagene er inkludert. Har du ett eller flere av disse fra før, kan du velge å kun ta fag du mangler.

Pakker med hele VG1 og VG2

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

Fagene i Helseservicefag VG2

Apotekteknikk handler om å bidra til at befolkningen får kvalitetssikrede legemidler og veiledning om riktig bruk av legemidler. Programfagene skal utvikle yrkesutøvere som kan veilede kunder om å ivareta egen helse. Programfagene skal også bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan gi eksakt informasjon om apotekenes produkter, selge og yte service og helsetjenester og bruke teknologi i apoteket.

Som apotektekniker hjelper du kunden til å finne rett legemiddel og veileder til riktig legemiddelbruk. På apoteket jobber en også med kliniske studier som samtidig innebærer forskning, gjennomføring og produksjon.

Arbeidsoppgaver for apotekteknikere er blant annet følgende:

 • Ekspedering av legemidler, reseptmedisiner, og andre varer
 • Gir råd og veiledning om bruk av legemidler og produkter.
 • Deltakelse i laboratoriearbeid
 • Varehåndtering – klargjøre og håndtere bestillinger og kassetelling
 • Logistikk
 • Vaksinetilbud på enkelte apotek

Apotektekniker har tre kjerneelementer:

 • Apotekvarer og apotektjenester
 • Salg, service og etikk i apoteket
 • E-helse og teknologi i apoteket

Kurset leder frem til fire eksamener som til sammen danner et utgangspunkt for å søke om autorisasjon som apotektekniker. 

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Fagkoder

 • APO3005: Helseveiledning i apotek
 • APO3006: Kommunikasjon og samhandling
 • APO3007: Yrkesliv i apotekteknikkfaget
 • APO3008: Tverrfaglig eksamen, apotekteknikk

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset tilsvarer 100 % studiebelastning.