Helsesekretær opplæringssituasjon med blodprøvetaking
Elev på helsesekretær sjekker blodverdier
Blodprøver
Undervisning på helsesekretær-studiet
1/4

Helsesekretær

Er du interessert i å jobbe på legekontor eller sykehus, men mangler formell kompetanse? Etter endt eksamen kan du søke autorisasjon som helsesekretær.

Hvem kan ta helsesekretær?

Toggle

Som helsesekretær blir du utdannet som sekretær for helsevesenet og kan du jobbe med blant annet betjening av resepsjon, kundebehandling, laboratoriearbeid med blodprøvetaking og analysering. Aktuelle arbeidsplasser vil være både private og offentlige legekontor eller sykehus.

Det kreves fullstendig vitnemål for å kunne søke om autorisasjon. Du må oppfylle følgende krav:

 • Har bestått Helse- og oppvekstfag VG1 og Helseservicefag VG2
  eller har både realkompetanse og yrkesfaglig fordypning (YFF) godkjent.
 • Fellesfagene på VG1, VG2 og VG3 må også være bestått. Fritak fra fellesfagene kan søkes på grunnlag av «allsidig praksis» til din tidligere videregående skole eller til den skolen som du søker om å få utstedt vitnemål fra. Det forutsettes at du er over 25 år.
 • Hvis du mangler fag fra VG1 eller VG2 så kan du ta disse fagene som privatist mens du tar kurset helsesekretær hos oss.

Helse- og oppvekstfag VG1 inneholder tre programfag og Helseservicefag VG2 inneholder tre programfag. Trenger du alle fagene tilbyr vi pakker hvor alle fagene er inkludert. Har du ett eller flere av disse fra før, kan du velge å kun ta fag du mangler.

Pakker med hele VG1 og VG2

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

Fagene i Helseservicefag VG2

Helsesekretær handler om å utvikle yrkesutøvere som kan dekke det behovet samfunnet har for kompetanse innanfor logistikk og ressurskoordinering, pasientadministrative system, pasientforløp og pasientsikkerhet i helsetjenestene. Programfagene skal bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan arbeide selvstendig med administrative oppgaver, og utføre assistanse-, laboratorie- og skiftestuearbeid. Programfaget handlar om å yte service og medverke til prioritering av helsehjelp. Videre skal programfagene bidra til å utvikle yrkesutøvere som har evner og vilje til å tenke nytt, er løsningsorienterte og kan utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk.

Med autorisasjon blir du utdannet som sekretær for helsevesenet. Arbeidsoppgaver for helsesekretærer er blant annet følgende:

 • Betjening av resepsjon
 • Pasientmottak/ kundebehandling
 • Laboratoriearbeid med blodprøvetaking og analysering
 • Kvalitetssikring og prosedyrer
 • Vaksinering, spirometri, EKG, sårstell, suturfjerning etc.
 • Administrative oppgaver, samt rapportering

Som autorisert helsesekretær kan du jobbe i både det offentlige og det private.

Helsesektretær har tre kjerneelementer:

 • Sjukdom og legemiddel
 • Assistanse og administrasjon
 • Pasientkontakt

Kurset leder frem til fire eksamener som til sammen danner et utgangspunkt for å søke om autorisasjon som helsesekretær. 

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Fagkoder

 • HSE3005: Helse og sykdom
 • HSE3006: Kommunikasjon og samhandling
 • HSE3007: Yrkesliv i helsesekretærfaget
 • HSE3008: Tverffaglig eksamen, helsesekretær

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset tilsvarer 100 % studiebelastning.