Tannhelsesekretær smiler til pasient
Tannhelsesekretær sjekker utstyr
Tannhelsesekretær sjekker utstyr
1/3

Tannhelsesekretær

Er du interessert i å jobbe i tannhelsetjenesten, men mangler formell kompetanse? Etter endt eksamen kan du søke autorisasjon som tannhelsesekretær.

Hvem kan ta tannhelsesekretær?

Toggle

Som tannhelsesekretær vil du få arbeidsoppgaver som laboratoriearbeid, klargjøring av utstyr, røntgenbilder, kundebehandling og administrativt arbeid. Autoriserte tannhelsesekretærer kan jobbe både i det offentlige og det private.

Det kreves fullstendig vitnemål for å kunne søke om autorisasjon. Du må oppfylle følgende krav:

 • Har bestått Helse- og oppvekstfag VG1 og Helseservicefag VG2
  eller har både realkompetanse og yrkesfaglig fordypning (YFF) godkjent.
 • Fellesfagene på VG1, VG2 og VG3 må også være bestått. Fritak fra fellesfagene kan søkes på grunnlag av «allsidig praksis» til din tidligere videregående skole eller til den skolen som du søker om å få utstedt vitnemål fra. Det forutsettes at du er over 25 år.
 • Hvis du mangler fag fra VG1 eller VG2 så kan du ta disse fagene som privatist mens du tar kurset i tannhelsesekretær hos oss.

Helse- og oppvekstfag VG1 inneholder tre programfag og Helseservicefag VG2 inneholder tre programfag. Trenger du alle fagene tilbyr vi pakker hvor alle fagene er inkludert. Har du ett eller flere av disse fra før, kan du velge å kun ta fag du mangler.

Pakker med hele VG1 og VG2

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

Fagene i Helseservicefag VG2

Tannhelsesekretær handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som utfører administrative oppgaver og gir assistanse ved munn- og tannbehandlinger. Programfagene skal bidra til en trygg, serviceinnstilt og effektiv tannhelsetjeneste. Videre skal programfagene bidra til selvstendige og omstillingsdyktige yrkesutøvere som kan kommunisere med pasienter, brukere og samarbeidspartnere og utføre tannhelsesekretæroppgaver sikkert og nøyaktig.

For å jobbe som tannhelsesekretær må du ha autorisasjon.  Arbeidsoppgaver for tannhelsesekretærer er blant annet følgende:

 • Klargjøring av utstyr/ instrumenter til pasientbehandling
 • Laboratoriearbeid
 • Røntgenbilder
 • Yte god service
 • Kommunikasjonsledd mellom pasienter, pårørende, NAV, etc.
 • Administrativt arbeid
 • Smittevern

Som autorisert tannhelsesekretær kan du jobbe i både det offentlige og det private.

Tannhelsesektretær har tre kjerneelementer:

 • Smittevern, assistanse og administrasjon
 • Tenner, munnhule og sykdomslære
 • Pasientmottak

Kurset leder frem til fire eksamener som til sammen danner et utgangspunkt for å søke om autorisasjon som tannhelsesekretær. 

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Fagkoder

 • TAN3005: Smittevern, tannanatomi og fysologi
 • TAN3006: Kommunikasjon og samhandling
 • TAN3007: Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget
 • TAN3008: Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset tilsvarer 100 % studiebelastning.