Privatist i helsetøy står i gangen på Akademiet Privatistskole Oslo med en macbook i hånden
1/1

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag vg1

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag er et programfag i Helse- og oppvekstfag VG1. På Akademiet kan du ta programfagene hver for seg om du mangler enkelte, eller du kan velge pakker med alle programfagene fra VG1, VG2 og VG3.

Om faget

Toggle

I Yrkesliv i helse- og oppvekstfag VG1 er det følgende mål for hva du skal kunne gjennom opplæringen:

 • Gjøre rede for hvordan helse- og oppvekstsektoren er organiserte, og reflektere over eget yrkesvalg
 • Vise hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres i helse- og oppvekstsektoren
 • Beskrive hvilke krav og forventninger som blir stilt til en profesjonell yrkesutøver, og reflektere over egen praksis
 • Gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • Vurdere hvordan hjelpemiddel, velferdsteknologi og annen teknologi kan brukest i yrkesutøvelsen
 • Drøfte hvordan endringer i samfunnet kan påvirke yrkesutøvelsen og peke på muligheter og utfordringer disse endringene kan gi
 • Forklare og gi eksempler på hvilke etiske dilemma i yrkesutøvelsen er og hvordan slike dilemma kan håndteres
 • Gjøre rede for hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid, og gi eksempler på yrkesgrupper som er med i et slikt samarbeid
 • Gjøre rede for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og oppvekstsektoren, og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet
 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • Gjøre rede for og vurdere hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv

Helse- og oppvekstfag VG1 skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfagene skal bidra til at aktiviteter som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i yrkesutøvelsen. Programfagene skal videre bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring og bevissthet rundt profesjonelt arbeid og service. Fagene skal gi grunnlag for helsefremmende arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner i et samfunn i endring.

Hvis du trenger alle programfagene i Helse- og oppvekstfag VG1, tilbyr vi disse i en pakke med alle fagene. Vi tilbyr også en egen pakke med alle programfagene i Helseservice VG2, eller pakken med hele VG, VG2 og VG3.

Pakker med hele VG1, VG2 og VG3

Fullført grunnskole eller tilsvarende.

I Helse- og oppvekstfag VG1 er det tre programfag.

Fagene i Helse-og oppvekstfag VG1

I Yrkesliv i helse- og oppvekstfag VG1 er det skriftlig eksamen.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot eksamen. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og du må selv melde deg opp til privatisteksamen.

På Akademiet er undervisningen ved alle våre privatistkurs på nettstudier og i klasserom, rettet mot eksamen i det enkelte fag. Våre lærere kan eksamen og vet hva som skal til for at du skal lykkes på privatisteksamen. Vi arrangerer prøveeksamen for alle privatister som deltar på våre kurs.

Vi er godkjent av Lånekassen, slik at du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 140 årstimer.