Fem elever utenfor Akademiet Bislett.
Akademiet i Oslo

Du kan fortsatt søke skoleplass

Hvilken linje passer best for deg?

Ønsker du plass på Akademiet Videregående skole 2023/2024?

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass til andre semester for skoleåret 2023–2024! Vi har rullerende inntak og vil behandle søknader fortløpende.

Søk skoleplass

Les mer om Akademiet

Kontakt Akademiet