Akademiet VGS Ålesund hvor bygget sees ved vannkanten og i solnedgang
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Ålesund

Er du også en elev som vil litt mer? Da bør du søke skoleplass på Akademiet VGS Ålesund!

Søk

Bli bedre kjent med oss

På Akademiet VGS Ålesund har vi eleven i fokus, og vi har dyktige og engasjerte lærere som er tilstede for deg som elev og som hjelper deg med å nå dine mål.

Vår unike mentorordning og et godt samarbeid mellom lærerne på tvers av fag og trinn, bidrar til dette. Vårt ønske er at du skal få hjelp og veiledning til å vokse både faglig og personlig. Akademiet VGS Ålesund har et godt læringsmiljø der du blir inkludert både faglig og sosialt. Vi vil være en skole som du etter skolegangen ser tilbake på med glede og der du har knyttet vennskap for resten av livet.

Vi har faglig dyktige lærere som bruker de mulighetene ny teknologi, tverrfaglighet og utvikling av dybdekunnskap gir for å skape læring. Lærerne knytter også opplæringen til dagsaktuelle tema og du kan lære gjennom både praktisk og teoretisk tilnærming.

Akademiet er for deg som vil litt mer. Dette gjelder også alle våre ansatte som strekker seg langt for at du skal få en så god utdanning som mulig. Vi ønsker også at du er interessert i å lære og har som mål å gjennomføre videregående skole med best mulig resultat.

Er du også en elev som vil litt mer? Da bør du søke skoleplass på Akademiet VGS Ålesund!

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund

Våre fokusområder

Elever trener på Aktivlinja på Akademiet VGS Heltberg Drammen

Studiespesialisering med aktiv

Ønsker du en mer aktiv og spennende skolehverdag? Da kan studiespesialisering med aktiv være noe for deg!

Les mer Søk
To elever står med sola og utsikt bak seg

Studiespesialisering med internasjonalt fokus

Er du interessert i språk, internasjonal politikk og økonomi? Kanskje vil du lære mer om ulike samfunn og kulturer?

Les mer Søk
Tre elever på Akademiet jobber med juss

Studiespesialisering med juss

Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet?

Les mer Søk
Elev på Akademiet Toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett

Hold alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter!

Les mer Søk

Mentorordning

Akademiet skal være et naturlig sted for livsutfoldelse, et sted for utvikling, og et sted som gjør deg godt rustet i møte med senere studier og arbeidsliv. Skolen skal være et speil av samfunnet, og trenger derfor stadig å utvikle seg. Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorordningen på våre skoler.

Du får en lærer som er din personlige mentor. Sammen med mentoren din er målet at du raskt skal føle deg hjemme, lære deg hvordan du lærer best, og bli vant til å jobbe selvstendig og disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående skole.

Hvordan fungerer det å ha mentor?

Mentorlæreren din har jevnlige samtaler med deg. I samtalene planlegger dere de neste ukene og ser på hvordan de siste ukene har gått. På den måten kan du lære deg hva som fungerer best for deg og om hvordan du lærer best. Mentor vil kunne komme med råd som ikke bare er knyttet til hvordan du tilegner deg kunnskap, men også tema som søvn og spisevaner, trivsel og trygghetsfølelse.

Hvorfor har vi mentor?

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil være godt rustet til videre studier og arbeidsliv. Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestringsfølelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte: Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.

Skole-hjem samarbeid

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven kjenner at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er elevenes trivsel, trygghet og læring.

Som foresatt for elev som ikke er myndig, vil du bli invitert til felles foreldremøter, og kontaktmøter første halvår både på Vg1 og Vg2. På Vg3 inviterer vi også til fellesmøte, selv om de fleste elevene da har blitt myndige.

Dersom du som foresatt har behov for å snakke med kontaktlærer eller faglærer utenom disse møtene er det naturligvis anledning til å ta kontakt! Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med skolen skal være lav. Vi er her for dere!

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Ålesund