To elever løper på tredemølle innendørs.

Fleksibel treningshverdag

På Akademiet VGS Ålesund jobber vi for å ha en fleksibel treningshverdag.

Søk

Toppidrett i Ålesund

I tillegg til den faste studietiden har elevene på Toppidrett en hel dag i uken som organiseres fleksibelt, også her med veiledere til stede. Denne dagen er vi i flotte lokaler på Colorline Stadion og har med det umiddelbar nærhet til fotballbanen og til vårt eget treningsrom slik at elevene kan jobbe med ordinære fag og legge inn en eller flere treningsøkter, begge deler sammen med dyktige pedagoger og trenere.

På denne måten legges det til rette for at elevene får mest mulig utbytte av sin egen tid på skolen, både når det kommer til faglig utvikling og læringsresultater, men også ved at de får gjennomføre treningsøkter som de ellers måtte tatt utenom skoletid. Enkelte utøvere har også behov for å få tilrettelagt undervisningen sin i forhold til treningsopphold og konkurranser. Her legger skolen til rette for at undervisning kan flyttes og fordeles jevnere ut over året for å unngå at elevene får redusert læringsutbytte. 

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund

Kontakt Akademiet VGS Ålesund