Elever på Akademiet VGS Ålesund

Spesiell studiekompetanse på toppidrett

Som elev på Studiespesialisering med Toppidrett får du anledning til å satse på idretten din, kombinert med full fordypning i Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Fordypningspoeng

Valg av retning foretas ved innsøking til vg2. Elever som velger å fordype seg i språk, samfunnsfag og økonomi oppnår generell studiekompetanse. Elever som velger å fordype seg i realfag oppnår spesiell studiekompetanse. Du kan få språkpoeng for fremmedspråk tatt som programfag, og realfagspoeng for realfag du har tar i videregående opplæring. 

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag eller for fag som overlapper hverandre. Det er kun fag du tar i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng og språkpoeng. 

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller karakterkrav i bestemte fag.

Søk skoleplass på Toppidrett Akademiet VGS Ålesund

Realfagspoeng

Matematikk S1: 0,5 poeng

Matematikk S2: 0,5 poeng

Matematikk R1: 0,5 poeng

Matematikk R2: 1,0 poeng

Fysikk 1: 0,5 poeng

Fysikk 2: 1,0 poeng

Kjemi 1: 0,5 poeng

Kjemi 2: 0,5 poeng

 

Språkpoeng

Fremmedspråk nivå 1 som programfag: 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 2 som programfag: 0,5 poeng

Fremmedspråk nivå 3 som programfag: 1,0 poeng

Kontakt Akademiet VGS Ålesund