Elever på Akademiet spiller fotball

Skolehverdagen

Slik er hverdagen på Toppidrett i Ålesund

Har du lyst til å holde alle dører åpne, både når det gjelder dine sportslige prestasjoner og karrieremuligheter? Da kan Studiespesialisering med Toppidrett over tre år være det rette for deg! 

Som elev på dette utdanningsprogrammet følger du vanlige læreplaner for Studiespesialisering, og i tett samarbeid med skolens koordinator og din idrettsklubb tilrettelegges trening og undervisning slik at du får størst mulig utbytte av både idrett og utdanning. Du har samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever når du på vg2 og vg3 skal fordype deg i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Dette utdanningsløpet gir deg det bredeste grunnlaget for videre studier på høgskole og universitet, og alt etter hvilket program- område og hvilke programfag du velger vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. På Akademiet Toppidrett utformer vi et helhetlig sportstilbud som passer for alle idretter som er representert blant elevene. Noe av opplegget er felles for alle, noe er spesielt for de ulike idrettene og noe legges til rette for den enkelte elev. Vi er i kontakt med klubber og trenere for å sørge for at skolen kan være en aktiv støttespiller som også legger til rette for det som forventes når elevene utøver idretten sin i konkurranse. 

Elever på Akademiet Toppidrett Ålesund spiller fotball.

Sømløs hverdag

I løpet av de neste tre årene er målet vårt at toppidrett skal ha full skolegang på Color Line Stadion i Ålesund. Det handler om en mest mulig sømløs hverdag hvor elevene har tilgang på både treningsfasiliteter og skolefasiliteter i samme bygg. Da slipper man tapt tid i en hektisk hverdag!

Vi tilbyr:

  • Treårig studieløp
  • Mulighet for full fordypning innen eksempelvis realfag
  • Elevene reiser på treningsleir i Spania
  • Individuell tilrettelegging for din idrett med egen idrettskoordinator
  • Treningstøy og gode fasiliteter
  • Oppfølging fra vår fysioterapaut
Søk skoleplass på Toppidrett Akademiet VGS Ålesund

VG1

Norsk: 113

Naturfag: 140

Engelsk: 140

Fremmedspråk: 113

Kroppsøving: 56

Matematikk: 140

Toppidrett: 140

VG2

Norsk: 113

Fremmedspråk: 113

Samfunnskunnskap: 84

Geografi: 56

Historie: 56

Kroppsøving: 56

Matematikk: 84

Eget programområde: 280

Eget eller annet programområde: 140

Toppidrett: 140

VG3

Norsk: 168

Religion og etikk: 84

Historie: 113

Kroppsøving: 56

Eget programområde: 280

Eget eller annet programområde: 140

Toppidrett: 140

Gå tilbake til Toppidrett ved Akademiet VGS Ålesund