Elever på Akademiet VGS Ålesund

Studietid

Studietid på toppidrett i Ålesund

Torsdagene bygges skoledagen på en studietidsmodell. Her ønsker vi at elevene i stor grad skal styre sin egen hverdag gjennom tilrettelagte opplegg fra hver enkelt faglærer. Da skal elevene kunne plukke opplegg fra faglærere som jobbes med etter egen prioritering, samt at treningene skal legges til valgfritt tidspunkt på dagen.

Dette vil være med å forberede elevene på en hverdag på universiteter og arbeidsliv, men også være gunstig for elever som trenger tilpasset opplegg for best mulig å kunne kombinere idrett og skole. Det vil da være mye lettere å følge opplegget om man er på treningsleir, konkurranser eller lignende.

Søk skoleplass på Toppidrett Akademiet VGS Ålesund

Norges beste skole

Som elev på Akademiet blir du del av en inkluderende og dyktig gruppe elever, med høye ambisjoner. Du får lærere som hjelper deg til å nå dine personlige mål, som er motiverende og dyktige pedagoger, og som forventer at du gjør din del for å skape en god skole sammen med oss.

Fleksibilitet og frihet

Målet med studietidsmodellen er at elevene skal oppleve frihet og fleksibilitet til å velge hvilke fag de selv ønsker å prioritere og i tillegg velge hvilken læringsstrategi som passer best. Vi ønsker å gi elevene eierskap til egen læring. Læring skal skje på elevenes premiss, med god veiledning av og tilgang til dyktige faglærere.

Kontakt Akademiet VGS Ålesund