Elever på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika jobber sammen i gruppe
For deg som vil litt mer

Om Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Vi er Norges eneste profilskole på videregående nivå med realfagsfordypning og egen læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Søk skoleplass

For deg som vil litt mer

Direkte ved togstasjoen i Sandvika finner du Kunnskapssenteret hvor Akademiet Realfagsgymnas Sandvika holder til. Skolen er Norges eneste profilskole på videregående nivå med realfagsfordypning og egen læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er vi et godt alternativ for elever som ønsker å fordype seg i realfag og forberede seg til høyere utdanning.

Elevene hos oss har flere undervisningstimer pr. uke hvor programmering, innovasjon og teknologi står sentralt. Dette er tillegget til fagets ordinære timetall. Ved Akademiet Realfagsgymnas Sandvika har vi elever som er veldig interessert i realfag og kanskje spesielt i programmering, innovasjon og teknologi.

Hos oss finner du et inkluderende skolemiljø med høyt ambisjonsnivå, hvor det er lett å trives – med et aktivt elevråd, ulike sosiale aktiviteter og elevklubber.

For å se videoen, må du godkjenne cookies som omhandler markedsføring.

Dette er Akademiet Realfagsgymnas Sandvika:

 • Samarbeid med næringslivet gjennom tverrfaglige prosjekter.
 • Forseringsløp internt og mulighet for å ta fag på Høyskolen
 • MOT-skole
 • Forkurs i programmering før oppstart i august.
 • Oppstartstur for vg1.
 • Et stort utvalg av programfag innen realfag
 • Fremmedspråk: Spansk og Tysk.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandvika@akademiet.no

Telefon: 96 00 81 99

Adresse: Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika, Norge

Ny adresse: Malmskriverveien 16, 1337 Sandvika

Er du nysgjerrig på Akademiet i Sandvika? Vi tilbyr besøksdager og hospitering gjennom hele året, og du kan når som helst ta kontakt med oss for å avtale et tidspunkt som passer deg. Velkommen til oss!

Realfagsfordypning

Vi har fordypning i flere fag:

 • Matematikk
 • Naturfag
 • Kroppsøving

Også har vi i tillegg studietid som er på timeplanen.

Studietid

En viktig del av forberedelsen til høyere utdanning er å lære seg planlegging, prioritering og effektivt arbeid. Det lærer du gjennom studietid. Hver uke har du anbefalte oppgaver i alle fag hvor du selv velger, prioriterer og gjennomfører etter ditt behov. Du tar selv ansvar for å komme frem til hva som er fornuftig å gjøre for deg, elevmedvirkning i praksis. Trenger du hjelp, så er det alltid en lærer til stede i studietid. Studietid er vårt verktøy for å møte et av målene i læreplanens overordnede del.

Elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike fagområder. Å gi rom for dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene er forskjellige og lærer i ulikt tempo og med ulik progresjon. Det krever kunnskap om hvordan elever lærer, hva de kan fra før, og forutsetter tett oppfølging av den enkelte. Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer utholdende og selvstendige. Prøving og feiling kan være en kilde til læring og erkjennelse, og elevene skal oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. Det er skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og prøve noe vanskelig

Et godt læringsmiljø

På Akademiet Realfagsgymnas Sandvika har vi et læringsmiljø og et miljø blant lærerne som er helt fantastisk, med elever som er interessert i å være her og lærere som virkelig engasjerer seg for elevene sine og for skolen.

Vi tilbyr intern forsering og forsering på høyere nivå i samarbeid med Høyskolen Kristiania.

Forseringsløp

Siden skolens oppstart i 2018 har vi tilbudt et tilrettelagt forseringsløp innenfor matematikk. Det er også mulig å forsere andre fag i et individuelt løp.

Intern forsering betyr at du tar et fag på ett eller flere nivåer høyere enn ditt trinn. Det forutsetter at du har bestått foregående fag. Når du er tidligere ferdig med fag har du ledig tid i timeplanen og du kan bruke denne tiden til å ta fag ved Høyskolen Kristiania eller Universitet i Oslo gjennom UNG-ordningen. Da oppnår du studiepoeng samtidig som du fullfører VGS. Dette er fag som kan innpasses i en grad på høyere utdanning.

Lovise Foss Linnestad

Studentportrett

Lovise Foss Linnestad

tar Kalkulus på UiO og Lineær algebra på HK

– Å forsere fag på høyere utdanning gir meg motivasjon og mestringsglede i tillegg til at jeg blir ferdig med en bachelorgrad tidligere enn ellers.

Niklas Hattestad

Studentportrett

Niklas Hattestad

tar Databaser på HK

– Jeg forserer fordi jeg har lyst til å utfordre meg selv mer faglig, i tillegg til at det jeg lærer i faget er noe jeg faktisk kommer til å bruke i fremtidige jobber jeg har.

MOT-skole

MOT jobber for et bedre skolemiljø og evnen til å skape bedre skolemiljøer generelt. Jeg opplever at vi er en MOT-skole som jobber forebyggende for et bra klassemiljø og skolemiljø, med oppmerksomme elever, så det blir mindre mobbing og utestenging.

Veien videre

Vi forbereder deg til høyere utdanning enten på høyskole eller universitet, i Norge eller utlandet. Studiespesialisering hos oss gir deg et godt og robust utgangspunkt for videre studier og arbeidsliv. Rådgiver vil hjelpe deg med riktig fagkombinasjon for å nå drømmene dine om høyere studier.

Helt nytt skolebygg

Historisk begivenhet

Direkte ved togstasjonen i Sandvika ligger Akademiets topp moderne skolebygg hvor elevene føler seg hjemme. Bygget er designet for å inspirere til læring og fremme trivsel for både elever og ansatte. De luftige undervisningslokalene er tilrettelagt for alle typer arbeid og skal ivareta elevenes daglige behov. Det blir innflytting august 2024.

Skolen passer for…

 • deg som ønsker et lite og oversiktlig skolemiljø hvor lærerne kjenner deg og du kjenner dem. Hvor du føler forankring og tilhørighet til skolen, lærerne og medelevene dine.
 • deg som har lyst på nye, freshe og moderne skolelokaler hvor du har stor frihet med trygge rammer.

 • deg som liker at det skjer sosiale aktiviteter på skolen. Vi har elevklubber på tvers av trinn som alle kan være med i. Elevrådet arrangerer sosiale events for elevene, blant annet Halloween, LAN, vinterball, filmkveld osv.

 • deg som trives sosialt i et klassemiljø hvor alle får lov å være seg selv.

 • deg som liker skolearbeid og være i et akademisk miljø hvor du kan ha spennende diskusjoner og drive problemløsning med medelever.

 • deg som liker og trenger at faglærerne stiller krav og forventninger til deg.

 • deg som vil prioritere eksamen fremfor russetid. Hos oss er alle inkludert, uansett om man er russ eller ikke.

 • deg som er nysgjerrig og motiveres av mestring og forståelse i fagene.

Kontakt Akademiet Realfagsgymnas Sandvika