To elever på Akademiet VGS Drammen har på labfrakk og undersøker reagensrør i kjemitime
For deg som vil litt mer

Om Akademiet VGS Drammen

Siden oppstarten i 2005 har skolen etablert seg som en av de aller beste videregående skolene i Norge.

Søk skoleplass

Bli bedre kjent med oss

Akademiet VGS Drammen best på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse

Siden oppstarten i 2005 har skolen etablert seg som en av de aller beste videregående skolene i Norge. I 13 år på rad har våre elever rangert skolen som den med best trivsel og læringsmiljø av samtlige skoler i Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Det er vi veldig stolte av!

Lett å trives på Akademiet VGS Drammen

Skolen har 300 elever fordelt på studieretningene studiespesialisering, medier og kommunikasjon og påbygging til generell studiekompetanse.

Det skal være lett å trives på Akademiet Drammen. Her skal alle føle trygghet, respekt og engasjement. Vi ønsker å møte alle elever på en personlig og inkluderende måte. Akademiet Drammen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Slagordet vårt “for deg som vil litt mer” gjelder for oss alle – både ledelsen, lærere og elever. Vi er derfor opptatt av at det skal være en kultur for læring på skolen, det skal være kult å jobbe og det skal være bra å være god. Dette betyr ikke at alle behøver å være like gode i alt.

Faglige utfordringer, flotte lokaler og dyktige lærere

Kompetanse kommer ikke av seg selv. Å opparbeide kompetanse krever hardt arbeid over tid. Vi stiller derfor store krav til elevene våre når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning i egen læring. Dette betyr også at vi forventer at elevene stiller krav til skolen, vår kompetanse, våre metoder, vårt utstyr og våre nettverk.

Skolen disponerer grupperom, stort auditorium, kjemilab, fysikk- og biologilab samt foto- og TV-studio. I tillegg er det en egen elevkantine. Totalt har vi ca 3000 kvadratmeter med topp moderne undervisningsrom. Akademiet har Mac som plattform til elever og ansatte.

Vi vil alltid bli bedre, og fortsetter å utvikle skolen sammen med våre elever og ansatte. Som et direkte resultat av elevmedvirkning har skolen utviklet en organisasjonsmodell med studietid. Denne modellen åpner for at eleven i større grad kan velge innhold og arbeidsform selv, under veiledning fra lærer. Den gjør det også mulig å gjøre ferdig mer av skolearbeidet på skolen, slik at du i større grad kan skjerme din egen fritid.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Vi har løpende opptak, det er fortsatt mulig å søke.

E-post: drammen@akademiet.no

Telefon: 32 80 76 00

Adresse: Skogliveien 4, Bygg C, 3047 Drammen

Høye ambisjoner og gode resultater

Som elev på Akademiet Drammen blir du del av en inkluderende og dyktig gruppe elever, med høye ambisjoner og gode resultater. Du får lærere som hjelper deg til å nå dine personlige mål, som er motiverende og dyktige pedagoger, og som forventer at du gjør din del for å skape en god skole sammen med oss.

Kontakt Akademiet VGS Drammen