Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett
For deg som vil litt mer

Fagtilbudet på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Sjekk fagtilbudet vårt på Akademiet VGS Heltberg Bislett.

Søk skoleplass

Vårt fagtilbud

Alle tilbud på Akademiet VGS Heltberg Bislett gir deg generell studiekompetanse. Med realfagsspesialisering hos oss får du spesiell studiekompetanse. 

Studiespesialisering

Dersom du ser for deg å ta høyere utdanning, enten på høyskole eller universitet, vil du oppnå den største valgfriheten ved å velge studiespesialiserende linje. Uansett hva du ønsker å bli vil studiespesialisering hos oss, gjennom vår pedagogiske modell, gi deg et godt og robust utgangspunkt for videre studier og arbeidsliv. Gjennom veiledningstiden hos oss får du god trening frem mot høyere utdanning i å prioritere tiden din, arbeide selvstendig og oppsøke de ressursene du trenger.

Et unikt fagutvalg på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Vi har stor tro på at det å velge fag du brenner for gjør at du øker motivasjonen og oppnår bedre resultater. Hos oss har vi derfor ikke linjestruktur, men du som elev kan velge fag fritt mellom de ulike fagområdene. Elevene vil få tilbud om karriereveiledning i vg1, slik at valget blir riktig. Under finner du en oversikt over programfagene hos oss og hvilket fagområde de har.

 • Kjemi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Informasjonsteknologi
 • Geofag
 • Psykologi
 • Engelsk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Samfunnsgeografi
 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T
 • Matematikk 2P
 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Spansk 1
 • Spansk 2
 • Spansk 1+2
 • Spansk 3
 • Tysk 1
 • Tysk 2
 • Fransk 1
 • Fransk 2
 • Fransk 1+2
 • Fransk 3

Agoralinjen – studiespesialisering

I Norge er Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på. Det første du vil bli spurt om her er «hva vil du lære?» 

En grunntanke på denne studieforberedende linjen er at mesteparten av skolearbeidet skal være drevet av indre motivasjon. Vi har tro på at dersom elevene får økt elevmedvirkning og frihet vil dette gi en skolehverdag som er preget av nettopp indre motivasjon, men også lærelyst, kreativitet og trivsel. 

 • Dybdelæring: Fokus på større temaer istedenfor enkeltfag.
 • Frihet: Velg hva, hvordan og når!
 • Tverrfaglighet: Vis kompetanse på tvers av fag i fagpakken du setter sammen.

E-post: bislett@akademiet.no

Telefon: +47 930 77 990

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630, Bislett 0136 Oslo

Les mer om skolens utdanningsprogram

Mentor og elev på agora på Akademiet VGS Heltberg Bislett

Studiespesialisering med Agora

I Norge er Agora en ny og annerledes måte å tenke skole og undervisning på.

Les mer Søk
Elever på Akademiet studiespesialisering prater om fag

Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet som holder alle muligheter åpne ved videre utdanning.

Les mer Søk
Tre elever i realfagsfrakker i laben på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal.

Studiespesialisering med realfag

Felles for realfagene er at alle er viktige brikker for å løse dagens og fremtidens problemer.

Les mer Søk
Mentor og elev i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS Oslo

Studiespesialisering med språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programmet gir deg noen av fremtidens viktigste kompetanser – å kunne skille mellom sant og falskt.

Les mer Søk

Vil du vite mer om oss?

Ønsker du å vite mer om skolen Akademiet VGS Heltberg Bislett, treffe oss eller ta en titt?

Ta kontakt, så avtaler vi et møte!

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett