To elever løfter kettlebells på Akademiet VGS Kristiansand

Praktisk info på Akademiet VGS Kristiansand

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om Akademiet VGS Kristiansand.

Søk skoleplass

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.

Slik søker du til vår skole i Kristiansand:
Akademiet Kristiansand er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på disse skolene kan søke via Vigo.

Du kan også søke via nettsidene våre.

Kopi av karakterutskrifter ettersendes til kristiansand@akademiet.no eller via skjema når søknaden er mottatt.

Skolepenger

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer Mac, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. Macen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Akademiet VGS Kristiansand: Toppidrett kr. 22 000 per år.

Eventuelle studieturer og idretttskostnader kommer i tillegg.

Man betaler skolepenger for 11 måneder:

Aug.Sept.Okt.Nov.Des.Jan.Feb.MarsApr.MaiJuniJuli
2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 00020000

Skoleturer

Akademiet VGS Kristiansand forsøker å ha to skoleturer i løpet av et treårig skoleløp. Vanligvis går turen til Danmark i starten av hvert skoleår for å sørge for å bli godt kjent. I vg2 får elevene tilbud om studietur til Hellas.

I starten av hvert skoleår har vi en fast bli-kjent tur der vi reiser til Danmark. Turen er obligatorisk og blir betalt av skolen. Målet er at du skal bli bedre kjent med dine medelever, få en innføring i skolens lærings- og treningsprinsipper og ikke minst ha det gøy! Lokasjon kan variere fra år til år men for 2022 skal vi til Vendsyssel Idrettssenter som byr på gode fasiliteter, mat og soverom.

Elevene i vg2 får i slutten av skoleåret tilbud om en studietur til Hellas med overnattinger i Athen og Tolo på Peloponnes.

I Athen besøker vi blant annet Akropolis, Areopagoshøyden, Agoraen og Pnyx-høyden. Dette er steder som har hatt stor betydning for den europeiske kulturen og som også er omtalt i pensumlitteraturen i fagene historie, religion og norsk. På Peloponnes vil vi besøke handelsbyene Nafplio og Korint, maktsenteret i oldtidens Mykene og helsesenteret i antikkens Epidauros. Vi besøker også «kunstnerøya» Hydra. Før turen vil vi danne «guide-grupper» som skal lage presentasjoner og presentere ett av de historiske stedene vi skal besøke. Faglærerne har på forhånd valgt aktuelle temaer og kompetansemål som kan knyttes til hvert enkelt sted.

Vi ønsker også å fokusere på trening og sosial trivsel. Det legges derfor til rette for trening i flotte omgivelser i Tolo, og det blir muligheter for soling og bading i Tolo og på Hydra.

Turen er frivillig, og elevene må selv dekke turkostnadene. Prisen vil være avhengig av planlagte aktiviteter og valutakurs. For våren 2023 antar vi at prisen vil ligge på ca. 9000,- kr for reise, overnatting og aktiviteter. Mat kommer i tillegg. Skolen oppfordrer elevene til å danne dugnadsgrupper for å redusere egenandelen. De elevene som ikke ønsker å delta, vil følge ordinær undervisning på skolen.

Inntakskriterier og inntaksreglement

Poenggrenser ved førsteinntak var i 2020, 2021 og 2022: 40 poeng.

Andre resultater og prestasjoner blir også vurdert om eleven har færre enn ovennevnte poeng.

Systemer

Les mer om de ulike systemene vi benytter oss av her.

Canvas er vår læringsplattform. Her finner du undervisningsmateriell, beskjeder fra faglærere samt muligheten til å kommunisere med andre.

iSkole er et skoleadministrativt system som brukes til timeplan, føring av fravær, anmerkninger, underveisvurderinger, halvårsvurderinger, standpunktskarakterer og annet innhold som kan være relevant i arbeidet med å følge opp eleven.

Vi har lagt til rette for at foresatte skal kunne følge med på elevens fravær, anmerkninger, vurdering og karakterer. Dette gjør du ved å generere et passord til iSkole. Dersom du ønsker tilgang tar du kontakt med elevens kontaktlærer så vil informasjon bli sendt på mail. Hvis eleven er over 18 år må foresatte sammen med elev undertegne en samtykkeerklæring for å få innsyn.

Vi benytter digitalt elevbevis via PocketID. Du laster enkelt ned appen på telefonen og logger inn med Feide-bruker. Det er dette beviset du viser dersom du skal ha studentrabatt, komme inn på russetreff etc.

MacBook Air

Vår skolepc er MacBook Air. Eleven er ansvarlig for maskinen og nedbetaler den gjennom skolepenger over tre år. Etter fullført skolegang går eierskapet over til eleven. Vi anbefaler alle å forsikre maskinen gjennom skade-, innbo- eller reiseforsikring.

Office 365

Du får lisens til Office-pakken gratis. Dette inkluderer programmer som for eksempel Word, Excel, Powerpoint og EndNote.

Lånekassen

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

Skoleskyss

Som elev ved Akademiet VGS har du rett på fri skoleskyss på lik linje med elever i offentlige skoler. Dersom det er mer enn seks kilometer mellom hjem og skole har du krav på fri skoleskyss (men med flere unntak). Skyssretten gjelder til og fra skolen ved ordinær skoletid. Ta kontakt med administrasjonen dersom du lurer på noe.

Reglementer

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et frivillig lavterskeltilbud til alle elever i videregående skoler. Vi jobber forebyggende og helsefremmende med psykisk, fysisk og seksuell helse.

Helsesykepleier er tilstede på Akademiet hver torsdag fra kl.10.00 – 14.00.

Kan kontaktes alle ukedager på mobil eller mail.

Du får ikke fravær den tiden du har vært hos helsesykepleier, men husk å få med dokumentasjon.

Helsesykepleier på Akademiet:

Ingunn Midtdal Abildgaard

Mob: 41514997

Mail: ingunn.midtdal.abildgaard@kristiansand.kommune.no

Ingunn Midtdal Abildgaard

Spesialundervisning

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Les mer

Kilde: Udir, 2018 (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning—til-deg-som-er-forelder/)

Skoleruta

Skoleruta Akademiet VGS Kristiansand
Skoleruta Akademiet VGS Kristiansand

Tøy

Akademiet har inngått et samarbeid på treningstøy med Macron.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: kristiansand@akademiet.no

Telefon: 918 84 450

Adresse; Stadionveien 21, 4632 Kristiansand, Norge

Til Akademiet VGS Kristiansand

Kontakt Akademiet VGS Kristiansand